You are currently viewing PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! – Școala Gimnazială ”Dora Dalles” Bucșani – câștigătoare a unui grant PNRAS

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! – Școala Gimnazială ”Dora Dalles” Bucșani – câștigătoare a unui grant PNRAS

În anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani a început implementarea proiectului „Hai la școala bucuriei”, cod proiect F-PNRAS-1-2022-0272, proiect care face parte din Schema de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), finanțat prin PNRR, pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a școlii. Programul se adresează elevilor aflați în risc de abandon, în special elevi aparținând grupurilor vulnerabile, elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunități dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale. Primele activități au constat în participarea profesorilor la un curs pentru identificarea copiilor din grupul țintă, selectarea elevilor care vor face parte din program și selectarea profesorilor-expeți care vor implementa proiectul în următorii trei ani școlari.

„Hai la școala bucuriei” este un proiect care își propune să reducă substanțial rata de absenteism și rata de abandon școlar în rândul elevilor noștri. Proiectul cuprinde o serie de activități formale și non-formale atractive și motivante pentru elevi care să înlesnească accesul la educație pentru toți copiii. Grupul țintă este selectat atât din rândul elevilor care au înregistrat un număr mare de absențe cât și din rândul elevilor cu CES, elevi din familii dezorganizate/monoparentale, elevii cu dificultăți de învățare, părinți/ reprezentanți legali și cadre didactice. Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și a cadrelor didactice. Asigurarea unui mediu școlar incluziv și dezvoltarea unor măsuri de sprijin în funcție de nevoile specifice sunt esențiale pentru a sigura menținerea în școală a acestor copii, iar pe termen mediu și lung accesul la un nivel de educație superior și pe piața muncii, contribuind la reușita integrării lor profesionale și sociale și la combaterea riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Proiectul va cuprinde activități precum ore de remediere la disciplinele limba și literatura română și matematică, ateliere de lucru cu elevii și părinții pe tema abandonului școlar și a absenteismului, bullying-ului, activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, vor fi dotate și amenajate curțile școlii, sălile de sport, Clubul de Lectură, va fi amenajat un cabinet medical școlar și un cabinet de consiliere, vor fi organizate excursii și activități culturale și sportive și sălile de clasă vor fi dotate cu aparatură și elemente ale noilor tehnologii necesare în procesul didactic (table interactive, imprimate multifuncționale).

Proiectul are un buget de 460.000 de lei pentru activități de prevenire și intervenție, 190.000 de lei pentru activități de compensare a elevilor, 93.000 de lei pentru digitalizarea procesului educațional, valoarea totală a proiectului fiind de 756.700 de lei.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Prof. Sandu Cristina Mihaela,

Prof. Mihăilă Irina,

Manager de proiect,

Director Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani, județul Dâmbovița