You are currently viewing PROIECTUL ERASMUS+ KA102 VET 2020-2022 – Eficiența evaluării determină succesul învățării, un proiect de succes

PROIECTUL ERASMUS+ KA102 VET 2020-2022 – Eficiența evaluării determină succesul învățării, un proiect de succes

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște a desfășurat, în perioada 1 ianuarie 2020-30 noiembrie 2022, proiectul Eramus+ „Eficiența evaluării determină succesul învățării”, nr. 2020- 1- RO 01- KA102-078976. Obiectivul general al proiectului este ȋmbunătățirea calității educației și formării profesionale, prin dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice și ale elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, implicit îmbunătățirea rezultatelor la examenele de certificare a competențelor profesionale și la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar. Parteneri în proiectul Erasmus+ au fost Tellus, Spania și Asociação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia, care au oferit profesorilor și elevilor participanți la mobilitate stagii de practică de calitate. Activitățile și programele de job shadowing au vizat orientarea procesului de evaluare a elevilor dinspre conținut spre competențe, prin utilizarea metodelor alternative de evaluare.

Pe parcursul stagiului, elevii și profesorii au fost antrenați într-o serie de activități menite să îi familiarizeze cu specificul sistemului de învățământ din țările gazdă, cu accent pe actul de evaluare pe care profesorii îl implementează la clasele de elevi. De asemenea, au observat și au analizat modalități de evaluare a rezultatelor învățării utilizate în activitățile de predare, în special pentru a evidenția progresul individual al elevilor, și-au completat portofoliul de mobilitate cu instrumente utilizate în școlile gazdă pentru evaluare și au reflectat asupra beneficiilor tehnicilor și instrumentelor de evaluare utilizate, pe care le-au adaptat astfel încât să poată fi aplicate cu succes în propria activitate didactică practică.

 

Experiențele acumulate în proiect au fost împărtășite, la întoarcerea în țară, în cadrul activităților de diseminare, în cadrul consiliilor profesorale, a cercurilor pedagogice, în cadrul simpozioanelor sau a altor proiecte în care școala noastră este implicată. De asemenea, în perioada 14-21 octombrie 2022,  18 eleve participante la mobilitățile din cele două țări, sub îndrumarea a 6 cadre didactice, au organizat și desfășurat 3 ateliere de formare în care au abordat modalități de evaluare  complementare, observate și analizate în stagiile de practică, după cum urmează:

– Investigația (profesori coordonatori: Banu Diana Stefania și Ciovlică Isabella).

– Observarea sistematică (profesori coordonatori: Bejinaru Claudia, Radu Florentina, Dutu-Runceanu Angelica).

– Proiectul (profesori coordonatori: Călin Gabriela, Manole Adriana).

 

Pentru organizarea și desfășurarea atelierelor au fost parcurse următoarele etape:

  1. Întâlnirea elevilor cu profesorii coordonatori (stabilirea responsabilităților fiecărui membru, elaborarea agendei activităților)
  2. Pregătirea atelierului (prezentarea metodei de evaluare-aspecte teoretice, exemple de bune practici)
  3. Desfășurarea atelierului (prezentarea metodei, probă practică de realizare/concepere a unui instrument, pe o temă sau o competență dată)
  4. Concluzii privind avantajele și dezavantajele utilizării metodelor alternative de evaluare.

Impactul acestor activități de formare din cadrul proiectului a fost unul vizibil, din perspectiva orientării conținuturilor către competențe, a abordării practice a metodelor, formelor și instrumentelor de evaluare. În concluzie, elevii participanți au înțeles cum să aplice aceste metode în activitățile viitoare, asigurând astfel caracterul practic-aplicativ al învățării.

Finalul proiectului a fost marcat printr-o conferință la care au luat parte reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Casei Corpului Didactic, profesori și elevi turci, parteneri într-un alt proiect al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”– „Web 2 Tools & Gamification”, cadre didactice și elevi ai instituției noastre de învățământ. În cadrul întâlnirii de final, beneficiarii direcți- elevii de la profilul pedagogic și profesori- au prezentat rezultatele obținute pe parcursul celor doi ani de proiect, valorizând experiențele acumulate ca puncte de plecare în demersurile didactice viitoare.

Prin proiectele Erasmus+ derulate la nivelul instituției, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște dovedește un permanent interes pentru o bună dezvoltare profesională, adaptată cerințelor actuale și nevoilor elevilor pe care îi formează, asigurând o educație de calitate tuturor beneficiarilor din comunitate.

 

Prof. înv. primar Călin Gabriela,

Prof. înv. primar Bejinaru Claudia,

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino“ Târgoviște