You are currently viewing IGPR: 380 de funcții noi în Direcția de Pregătire Profesională

IGPR: 380 de funcții noi în Direcția de Pregătire Profesională

  • Post category:MAI / Poliția

Prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, începând cu data de 02.08.2021 se înființează Direcția de Pregătire Profesională în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, care va avea un număr de 380 de funcții.
Noua structură va fi compusă din două servicii:
-Serviciul Formare Inițială și Continuă;
-Serviciul Pregătire pentru Intervenție;

Serviciul Pregătire pentru Intervenție va avea rol pentru:
-pregătirea tactică;
-pregătirea pentru instrucția tragerii;
-pregătirea fizică și de autoapărare;
-pregătirea pentru conducerea auto;
La nivel teritorial, în cadrul inspectoratelor județene de poliție vor exista servicii și birouri de pregătire profesională, fiecare structură având un număr diferit de posturi în funcție de mărimea structurii respective.
Ocuparea posturilor în cadrul acestei noi structuri se va face în baza unui proces de selecție și cu îndeplinirea unor criterii specifice de ocupare, cu aprobarea exclusivă a IGPR.
Procesul de pregătire profesională va fi monitorizat de IGPR pe baza unei aplicații dedicate acestui tip de activitate.