You are currently viewing GARDA DE MEDIU: MARATONUL RECICLĂRII DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII

GARDA DE MEDIU: MARATONUL RECICLĂRII DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII

  • Post category:MEDIU

Sintagma ,,deșeuri de construcție” se referă la toate materialele produse pentru construcții sau apărute în timpul derulării lucrărilor de edificare, asanare, demolare sau alte lucrări de construcții sau demolări.

Deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări sunt compuse din ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri etc. Aceste deșeuri nu sunt biodegradabile, dar majoritatea pot fi revalorificate.

De asemenea, acestea pot conține și substanțe periculoase: azbest, gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili policloruraţi, diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc. Aceste deșeuri pot fi tratate în vederea reutilizării/reciclării, valorificării energetice sau eliminării.
În România, firmele din construcții au obligația sortării, reutilizării, reciclării, eliminării deșeurilor de pe șantiere, iar persoanele care realizează în regie proprie lucrări de construcții în locuințe trebuie să solicite serviciile firmelor de salubritate sau a altor firme specializate și autorizate în acest domeniu.

Aceste măsuri au ca scop reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului.
După colectare, deșeurile din construcții trebuie transportate la o staţie de procesare unde sortarea se face manual sau automatizat, fracțiile rezultate intrând apoi într-un nou ciclu economic.

Această acțiune face parte din campania ,,Marathon-ul Reciclării” susținută de Marathon EPR Group cu sprijinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor- România.