You are currently viewing PARLAMENT: A fost aprobată legea care obligă instituțiile să nu mai ceară copii de pe acte emise de alte entități ale statului
Close-up paper files archive documents, 4K footage

PARLAMENT: A fost aprobată legea care obligă instituțiile să nu mai ceară copii de pe acte emise de alte entități ale statului

  • Post category:Parlament

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice instituţiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către entităţi ale statului.
„Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”, prevede proiectul de lege.
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.”
Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.