You are currently viewing PARLAMENT: La o adresa nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate decât maximum zece persoane

PARLAMENT: La o adresa nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate decât maximum zece persoane

  • Post category:Parlament

Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români prin care se stabilește că la o adresă nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate decât maximum zece persoane.
„Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul National de Evidentă a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Această limitare nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă sau membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă să înțelege titularul dreptului locativ, soțul, soția acestuia, rudele titularului și cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv”, se arată în propunerea legislativă adoptata.
Modificarea are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor de evidență a persoanelor, a datelor înregistrate în Registrul de Evidență a Persoanelor, precum și crearea de facilități cetățenilor români la obținerea actelor de identitate.