You are currently viewing PARLAMENT: Legea offshore a fost adoptată de Camera Deputaților și merge la promulgare

PARLAMENT: Legea offshore a fost adoptată de Camera Deputaților și merge la promulgare

  • Post category:Parlament

Legea offshore a fost adoptată de Camera Deputaților, decizia a fost luată cu 248 voturi „pentru” şi  34 „împotrivă”. Această lege va debloca exploatarea gazelor din Marea Neagră.
Statul român va avea drept de preempţiune la achiziţia gazelor naturale, potrivit textului de lege. Banii încasaţi în urma aplicării Legii offshore vor merge la comunităţile locale.
Potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu, principalele modificări la legea offshore sunt deblocarea investiţiilor din Marea Neagră şi accelerarea investiţiilor în onshore-ul de adâncime, asigurarea securităţii în aprovizionare a ţării, în caz de criză energetică, iar România va  putea deveni şi furnizor de securitate energetică regională, după ce va produce mai mult decât va consuma.
„Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/ unor acord/ acorduri petrolier/ petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime”, prevede legea.
Camera Deputaților a avut calitate de for decizional, iar legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare, dacă nu va fi atacată la Curtea Constituțională.