You are currently viewing Torționarii comuniști nu vor mai primi pensii și asigurări sociale

Torționarii comuniști nu vor mai primi pensii și asigurări sociale

  • Post category:Parlament

Un proiect de lege aflat în Parlament prevede ca torționarii din aparatul represiv comunist, fie ei militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, să nu mai beneficieze de pensii și asigurări sociale.

Toți cei care au grad militar și sunt dovediți că au săvârșit infracţiuni contra umanităţii, își pierd pensiile speciale.
Mulți dintre foștii torționari din penitenciarele comuniste au încasat sau mai încasează pensii militare.

Condiția pentru suspendarea pensiilor este, însă, ca aceștia să fie condamnați definitiv pentru faptele lor.
Deputaţii din comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru muncă au adoptat un raport comun la proiectul de lege care are ca obiect de reglementare completarea art.71 din Legea nr.223/2015.

Scopul este încetarea acordării pensiei militare celor care au făcut parte din aparatul represiv al regimului comunist, care au săvârşit infracţiuni contra umanităţii şi au fost condamnaţi printr-o sentinţă definitivă.
Proiectul prevede o completare a articolul 71 din Legea nr.223/2015, privind pensile militare de stat , astfel:
„(1) Nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii.

(2) În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat informaţii de natură să conducă la încetarea pensiei. Vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la alin.(1), constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii”.

Foto: Adevarul