You are currently viewing PASTILA DE GRAMATICĂ: Așează sau așază?
Concept de l’écriture et de la littérature avec un crayon duquel s’échappe les lettres de l’alphabet symbole de l’inspiration.

PASTILA DE GRAMATICĂ: Așează sau așază?

Pentru a lămuri această problemă, este necesar să fim atenți la structura morfologică a cuvântului, astfel:

 1. După ș și j se scrie și se pronunță numai cu a, e, i când cele două consoane fac parte din rădăcina cuvântului: așază, deșartă, înșală, mușama, șade, șapcă, șase, jale, jar, tânjală ( în expresia „a se lăsa pe tânjală), așeza, înșela, șes, jecmăni, șir, jilț;
 2. Substantivele și adjectivele feminine cu tema terminată în ș și j se scriu și se pronunță cu a, ă sau e: fruntașă, plajă, fruntașa, plaja, respectiv, fruntașe, plaje;
 3. Verbele de conjugarea I (a înfățișa) cu tema terminată în ș sau j se scriu și se pronunță:
 • cu -a: înfățișa, înfățișam, angaja, angajam;
 • cu –ează la prezent, persoana a III-a: înfățișează, agajează;
 • cu -ă la prezent, persoana I, plural și perfect simplu, persoana a III-a, singular: înfățișăm, înfățișă, angajăm, angajă;
 • cu -e/-eze, la conjunctiv prezent, persoana a III-a: să îngrașe, să înfățișeze, să angajeze;
 1. Verbele de conjugarea a IV-a cu tema terminată în ș, j se scriu și se pronunță:
 • cu -i: a sfârși, sfârșim, sfârșind, îngriji, îngrijim, îngrijind;
 • cu -ea/-ească: sfârșea, îngrijea, să sfârșească, să ingrijească;
 1. Sufixele se scriu și se pronunță:
 • cu-ar: cenușar, gogoșar, birjar;
 • cu -ământ: îngrășământ;
 • cu -ăreasă, -ărie: cenușăreasă, gogoșărie;
 • cu -ător: înfricoșător;
 • cu -eală: greșeală, oblojeală;
 • cu -ean: ieșean, clujean;
 • cu -eață: roșeață;
 • cu -ească: stămoșească, vitejească.

Nu uitați să apelați la un profesor sau la o lucrare de specialitate ori de câte ori aveți neclarități cu privire la limba română!

Bibliografie:

DOOM, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, 2005, București, Editura ,,Univers Enciclopedic”.

 

Prof. Dorina Enache

Prof. Florentin Daniel Gheorghe