You are currently viewing PASTILA DE GRAMATICĂ: Probleme de acord între predicat și subiect
Concept de l’écriture et de la littérature avec un crayon duquel s’échappe les lettres de l’alphabet symbole de l’inspiration.

PASTILA DE GRAMATICĂ: Probleme de acord între predicat și subiect

Predicatul se acordă în număr și persoană cu subiectul. Astfel vom spune corect „Copiii muncesc.”, nu „Copiii muncește.” sau „Copacii sunt verzi.”, nu „Copacii e verzi.”.

Greșelile apar atunci când nu se respectă acordul între predicat și subiect sau atunci când se realizează un fals acord când realizarea sintactică a enunțului nu o cere:

  • Mi se trece cu vederea greșelile făcute. Aici acordul predicatului se face cu subiectul „greșelile”, deci enunțul corect este „Mi se trec cu vederea greșelile făcute.”;
  • Îmi ajunge problemele mele. Și aici acordul trebuie făcut la plural, subiectul enunțului fiind substantivul „problemele”: „Îmi ajung problemele mele.”;
  • În ceea ce privesc răspunsurile date. În aest enunț s-a făcut un acord greșit între predicatul „privesc” și complementul direct „răspunsurile”. Enunțul corect este „În ceea ce privește rezultatele…”;
  • Fiecare dintre ei răspund la un moment dat. Enunțul corect este „Fiecare dintre ei răspunde la un moment dat”, având în vedere că predicatul „răspunde” se acordă cu subiectul ”fiecare”, deci persoana a III-a, singular.

Pe de altă parte, pot apărea probleme de acord în enunțurile în care subiectul este un subtantiv colectiv: buchet, stol, mulțime, grup etc. Din punct de vedere sintactic, se realizează acordul după formă al substantivelor colective la singular:

  • Mulțimea a ieșit în stradă.
  • Stolul a zburat pe acoperiș.
  • Un grup de oameni a continuat drumul.

În enunțurile in care apar substantive colective subiecte, acordul se poate face și după înțeles, la plural, al unor substantive ca „grup”, „mulțime”, „clasă”, atunci când substantivul colectiv este articulat cu articol nehotărât și când accentul comunicativ cade pe substantivul subordonat:

  • O mulțime de oameni au ieșit în stradă.
  • Un grup de elevi isteți au ajuns primii la finiș.

Substantivul „majoritatea” acceptă atât acordul la singular, cât și acordul la plural: „Majoritatea oamenilor a plecat.”, respectiv „Majoritatea oamenilor au plecat.”.

Și subiectul multiplu poate pune probleme atunci când vorbim de accent. Dacă termenii sunt coordonați copulativ (și), acordul se face la plural: „Radu și Adreea au plecat.”. Dacă termenii sunt coordonați disjunctiv (sau, ori, fie), acordul se face la singular: „Radu sau Andreea a plecat.”. În cazul coordonării copulative prin „nici”, acordul se poate face atât la singular, cât și la plural: „Nici Radu, nici Andreea nu a plecat /nu au plecat.”.

Când vorbim de acordul numelui predicativ exprimat prin adjectiv, la numele de ființe are prioritate masculinul: „Radu și Andreea sunt inteligenți.”. În cazul numelor de lucruri, se preferă acordul la feminin, atunci când un termen este la feminin: „Bluza si paltonul sunt curate.”. În alte situații, acordul se face cu termenul cel mai apropiat: „Munții și câmpiile sunt inverzite.”, respectiv, „Câmpiile și munții sunt înverziți.”.

Nu uitați să apelați la un profesor sau la o lucrare de specialitate ori de câte ori aveți neclarități cu privire la limba română!

Bibliografie:

Pană Dindelegan, Gabriela, 2019, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”;

Pană Dindelegan, Gabriela,2016, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”.

 

Prof. Dorina Enache

Prof. Florentin Daniel Gheorghe