You are currently viewing EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul XXX)

EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul XXX)

Din totdeauna, românul a știut și în situații de restriște, să-și mângâie sufletul cu un cântec, cu o poezie care să le aline dorul de cei de acasă. Acest fapt este demonstrat de acești oameni simpli, absolut necunoscuți, dar care au fost părtași la nașterea României Mari și care ne-au lăsat însemnat pe o foaie de hârtie, mărturia sensibilității și a dragostei nețărmurite pentru neam și țară. Direct din tranșeele războiului pentru Întregirea Națională (1916-1918), soldatul și ofițerul român a reușit prin bunul său simț românesc să-și exprime prin versuri cuvântul doinit, adevărul despre bucuria, simțămintele, revolta, ura sau dragostea, sentimente izvorâte din nevoia de a se face auzit. În vreme de război, soldații care știau să scrie își exprimau de cele mai multe ori trăirile și sentimentele în agende sau prin scrisori pe care le trimiteau acasă celor dragi.

Încă din timpul războiului, ziarul „România. Organ al apărării naționale”, care a funcționat între lunile februarie 1917-martie 1918, sub direcția rezervistului Mihail Sadoveanu, a publicat în paginile sale poezii ostășești scrise direct din tranșeele războiului. De asemenea, astfel de poezii au fost tipărite atât în ziarul Neamul Românesc, condus de Nicolae Iorga, cât și în volume de poezii, cum sunt:  „Doruri și amoruri. Poezii scrise pe front și în Moldova, publicate în timpul războiului (1916-1918)”, apărut în 1919 la Alexandria,  dar și „Poezii și cântece de pe front”, volum întocmit de Nicolae Tomiciu și Nicolae A. Roșu.

Cert este că astfel de poezii se regăsesc pierdute prin diferite dosare ale Arhivelor Militare Române printre importante rapoarte, ordine de zi sau jurnale de operații ale diferitelor unități militare, dar care au fost meticulos arhivate de către Serviciul de Informații al Armatei Române. În acest sens, este elocvent Ordinul Circular nr. 2228/28 martie 1920, prin care Secția a IV-a a Marelui Stat Major făcea precizări importante fostelor unități militare participante la Războiul pentru Întregirea Națională: „Pentru pregătirea sufletească și educația morală a generațiilor tinere care se ridică de acum înainte, cea mai vie și sfântă pildă sunt fără îndoială faptele săvârșite de bravii noștri ostași în cursul Marelui Război pentru Dezrobirea Neamului. În acest scop, toate faptele în acest fel, trebuiesc aduse la cunoștința tuturor și cât mai mult răsplătite, atât prin convorbirile zilnice cu soldații în cazărmi, cât și prin publicitate”. În același timp, Regina Maria afirma referitor la sacrificiul suprem pentru țară și neam al soldatului român în Primul Război Mondial: „Nu vărsați lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i în cântece așa ca faima numelui lor să rămână un ecou prin legenda veacurilor” (Calendarul Regina Maria 1918, Tipografia Serviciului Geografic 1918, Iași).

Concluzionând, poeziile scrise de soldați și diferiți ofițeri direct din tranșeele Regimentelor românești redau în primul rând trăirile semnatarilor în momentul scrierii, cunoscuți sau nu, și reprezintă mărturia faptului că moartea iminentă, în aceste împrejurări, l-a determinat pe soldatul român să se exteriorizeze și prin versuri, chiar dacă nu era poet, el făcând acest lucru simplu în termeni curați și conciși, constituind un adevărat patrimoniu personal pentru aceștia și contribuind nemijlocit la îmbogățirea istoriografiei care tratează Primul Război Mondial.

 

Populară din război

Frunză verde lemn uscat

De când sunt mobilizat

Multe sate am colindat

Nebăut și nemâncat

Foaie verde trei alune

Doamne, fă liniște-n lume

Să ne mai vedem odată

Fiecare la a lui vatră

Să mai văz și eu pe al meu tată

Ce-a rămas plângând la poartă

Când am plecat în armată

El nu poate să-mi scrie

Că-l țin dușmanii-n robie

Frunzuliță de-o lalea

Fă-mă doamne o pasărea

Să zbor în Oltenia

Aproape de casa mea

Să mă las pe un pom rotat

Să privesc nemții ce fac

Și al meu tată cum oftează

Suspină și lăcrimează

După al său fecior iubit

De care s-a despărțit

Când părintele voi vedea

Să mă sui pe-o rămurea

Și să-ncep să ciripesc

Și cu dânsul să vorbesc

Tăticule nu ofta

Pentru despărțirea mea

Nu mai plânge ci gândește

Că al tău fecior trăiește

Și nu te voi lăsa-n uitare

Pănă la ultima-mi suflare

Ți-am trimis tătucul meu

Flori frumoase din tranșeu

Dar ce fel de floricele

Numai gloanțe și ghiulele

Bombarde și cu șrapnele

Și să faci plocon din ele

Iar acest frumos plocon

Să-l dai dușmanilor

Ploconul l-or lua în primire

Căci ei sunt lacomi din fire

Și îndată-i vei privi

Cum dușmanii vor pieri.

 

Cântec din străini

Frunzuliță  de pelin

De când sunt tânăr copil

Am umblat tot prin străini

Iar de când mă ridicai

De părinți mă depărtai

Trecui în țară străină

Și nu mai avusei milă

Căci mila de la părinți

Niciodată să n-o uiți

Că-I ca apa printer munți

Când o bei prinzi la putere

Și-ți mai taie din durere

Mila de la surioare

Eca apa din izvoare

Ți-a fost sete și-ai băut

Inima ți-ai răcorit

Dar mila de la străini

E ca și un pahar de venin

Când ai vrut să te îndulcești

Atunci te otrăvești

Foaie verde busuioc

Că eu nu am avut noroc

C-am umblat din loc în loc

Foicică d-un savat

Doamne eu m-am săturat

Țările de-nconjurat

Și lumea de vânturat

Aș mai vrea să mă opresc

În pământul strămoșesc

Că-s străin și fără tată

Ca și munții fără piatră

Străinel și fără mamă

Ca și Motrul fără apă

Străinel și fără frați

Ca pădurea fără brazi

Străin fără surori

Ca și câmpul fără flori

Străin și fără avere

Ca și stupul fără miere

De-aș avea o măiculiță

Măcar cât o musculiță

Tot aș mai avea credință

De-aș avea o surioară

Măcar cât o lăcrămioară

Nu m-ar arde atâta pară

De-aș avea un frățior

Numai cât un puișor

Tot n-aș duce atâta dor

Și mă chinuiesc în lume

Că-s strein ca vai de mine.

 

De la Fiționești

Foaie verde foaie lată

Ce-mi stai iarbă supărată

Și voi frunze veștejite

Și voi case părăsite?

Căci voi n-aveți ca mine

Gânduri multe și suspine

Frunzuliță trei aglice

Te-nșeli amar voinice

Căci noi suntem blestemate

De dușmani să fim călcate

Suntem triste, v-am văzut

Lumea care s-a pierdut

De gloanțe și de boală

Care au fost pe-a noastră Țară

De multă străinătate

Și de marea nedreptate

Frunzuliță de trei zloți

Plângeți militari cu toți

Să curgă lacrimi la vale

Că pe Țară-i multă jale

Plângeți mame-ndurerate

Și neveste măritate

Că greu ați fost blestemate

Și de soartă rău ursate

Să vă pierdeți ce-ați iubit

Apărând aceste pământ.

 

Scrise de mine departe de Țară, caporal Nicolae Tobă, din Regimentul 57 Infanterie.

 

Sursa:

-Arhivele Militare Române, fond Secția a II -a Informații a Marelui Stat Major

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu