You are currently viewing Nu achiziționați materiale pirotehnice de la persoane neautorizate și sesizați orice încălcare a legii prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112

Nu achiziționați materiale pirotehnice de la persoane neautorizate și sesizați orice încălcare a legii prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112

  • Post category:Poliția

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Totodată, persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

Prin excepţie, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1.

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

– între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
– la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
– la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
– la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
– pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
– la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Totodată, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

– orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
– comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
– comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

IPJ DAMBOVITA