You are currently viewing POMPIERII: „Coșurile de fum necurățate sau jarul căzut din sobă pe materiale combustibile pot provoca adevărate tragedii”

POMPIERII: „Coșurile de fum necurățate sau jarul căzut din sobă pe materiale combustibile pot provoca adevărate tragedii”

  • Post category:Pompierii

In această perioadă, cele mai des întâlnite incendii produse în mediul rural au loc din cauza coșurilor de fum necurățate. Astfel, este important ca toate mijloacele de încălzire să fie pregătite corespunzător și verificate pentru a funcționa fără niciun pericol în perioada de iarnă.

✅️ Verificaţi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.).

✅️ Curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.

✅️ Tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn).

✅️ Îngroșați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului.

✅️ Păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului

ISU „Basarab I” Dâmbovița