You are currently viewing SERIAL: Din istoria satului Gemenea  (judeţul Dâmboviţa). Scrieri, memorii  și documente de altădată. EPISODUL I

SERIAL: Din istoria satului Gemenea (judeţul Dâmboviţa). Scrieri, memorii și documente de altădată. EPISODUL I

  • Post category:SERIAL

Ediţie îngrijită, introducere, note şi ilustraţii
de Iulian ONCESCU

Memoriei lui Nicolae C. Popescu, Gheorghe E. Săvulescu, Petre Gh. Mateescu și Petre D. Simion

Prefață

În ultimii ani a revenit interesul pentru studierea subiectelor de istorie locală, aşa cum o demonstrează şi cele câteva monografii consacrate unora din satele ori comunele judeţului Dâmboviţa.
Fiind originar din satul Gemenea, comuna Voinești, judeţul Dâmboviţa, locul copilăriei sale, domnul Iulian Oncescu (conferenţiar universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Umaniste, Departamentul de Istorie) a considerat că elaborarea unei noi asemenea lucrări nu poate fi decât benefică şi utilă pentru locuitorii acestui sat, dar şi pentru alţi iubitori de istorie locală ori naţională. Astfel, prin lucrarea intitulată Din istoria satului Gemenea (judeţul Dâmboviţa). Scrieri, memorii și documente de altădată, autorul își propune să adune la un singur loc, pentru prima dată, o serie de informaţii inedite și edite referitoare satul și vechea comună Gemenea, sat care din anul 1968 şi până în prezent aparține renumitei comune Voinești din județul Dâmbovița.
Având în vedere preocupările sale de istoria și evoluția satului Gemenea, dar și a județul Dâmbovița în ansamblu, domnul Iulian Oncescu a descoperit noi surse inedite la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, Fond Ministerul Culturii Naţionale, Direcţia Învăţământ Primar, 1942 și 1945. Este vorba despre două manuscrise ale unor lucrări inedite elaborate despre Gemenea de învățătorii Gheorghe E. Săvulescuși Petre Gh. Mateescu, pe care s-a hotărât să le publice într-un singur volum, adăugând și alte scrieri aparținând lui Nicolae C. Popescu și Petre D. Simion, precum și o serie de documente edite și alte texte referitoare la satul Gemenea din județul Dâmbovița. Pentru a îmbogăţi informaţiile, autorul a întocmit şi portretele biografice ale celor care au publicat aceste scrieri și memorii de altădată. Toate mărturiile reunite se constituie într-o valoroasă contribuţie la cunoaşterea trecutului satului Gemenea, comuna Voinești, din județul Dâmbovița.
Suntem convinşi că această lucrare elaborată de Iulian Oncescu poate constitui un veritabil punct de plecare în vederea elaborării unei noi monografii, complexe, a satului Gemenea din județul Dâmbovița, dar și un model pentru toți cei care în viitor se vor apleca asupra unor monografii sau pagini de monografie pentru satele și comunele județului Dâmbovița.

Prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu Damean

Introducere

Port în sufletul meu acest sat, Gemenea, cu oamenii săi, cu dealurile sale domoale, cu livezile de mere şi anii frumoși ai copilăriei. Doar aici la Gemenea, înseamnă pentru mine acasă oriunde m-aș afla, aici se află bunicii, părinţii, fraţii, rudele şi toţi cei apropiaţi nouă.
Deși cunoașteam încă din anii 80 ai secolului trecut că existau unele preocupări privind istoria și evoluția satului Gemenea, în anul 2010 am redescoperit monografia elaborată de domnul învățător Vasile N. Toader pe care am editat-o în anul 2012, publicând totodată în același an cu prilejul sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a satului Gemenea (1512-2012), dar şi în contextul în care o serie de comune şi sate ale judeţului Dâmboviţa se bucurau deja de monografii sau pagini de monografie, o lucrare intitulată Gemenea (judeţul Dâmboviţa). File de monografie. 500 de ani de atestare documentară apărută la Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte.
În acest context, au apărut primele două lucrări publicate despre localitatea de pe malurile Dâmboviţei, Gemenea, cu cele două sate ale sale Gemenea-Onceşti şi Gemenea-Brătuleşti, care este din anul 1968 parte componentă a comunei Voineşti. Cercetările privind satul meu natal, Gemenea au continuat și astăzi, în anul 2016, încerc, prin acest demers, să aduc un omagiu înaintașilor mei gemeneni care s-au preocupat a face cunoscută istoria sa: Nicolae C. Popescu, Gheorghe E. Săvulescu, Petre Gh. Mateescu, Petre D. Simion. Arhivele româneşti, sunt păstrătoare ale tezaurului nostru naţional iar documentele şi manuscrisele aflate în păstrarea lor au fost redate într-o mică măsură publicului, de-a lungul timpului.
Astfel, la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti am descoperit două manuscrise referitoare la localitatea Gemenea din județul Dâmbovița elaborate de învățătorii gemeneni Gheorghe Săvulescu și Petre Mateescu. Manuscrisele inedite aflate în Fondul Ministerul Culturii Naţionale. Direcţia Învăţământ Primar, (1942) și Fondul Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor (1945), Direcţia Învăţământ Primar Normal, sunt de fapt lucrările acestor dascăli gemeneni întocmite în vederea obţinerii gradului didactic I.
Învățătorul Gheorghe E. Săvulescu a intocmit astfel lucrarea numită Monografia şcolii primare din satul Onceşti, comuna Gemenea, judeţul Dâmboviţa (1940), iar învățătorul Petre Gh. Mateescu a elaborat la rândul său o lucrare mai complexă intitulată Monografia comunei Gemenea, jud. Dâmboviţa (1944). Scrise în anii celui de-al doilea război mondial aceste lucrări reprezintă o mărturie deosebită pentru cunoaşterea trecutului fostei comune, respectiv a localității Gemenea (cu cel două sate ale sale, Oncești și Brătulești).
La acestea am adăugat în acest nou volum și alte scrieri și memorii aparținând lui Nicolae C. Popescu și Petre D. Simion, dar și o serie de documente edite referitoare la satul Gemenea. Redactarea manuscriselor și a celorlalte materiale documentare s-a făcut respectând grafia timpului, cu uşoare modificări. De asemenea acolo unde s-a simțit nevoia textul a fost completat cu unele note și câteva explicații, iar celor patru autori (Gheorghe E. Săvulescu, Petre Gh. Mateescu, Nicolae C. Popescu și Petre D. Simion) le-am schițat și câte un scurt portret biografic. De asemenea, lucrarea intitulată Din istoria satului Gemenea (judeţul Dâmboviţa). Scrieri, memorii și documente de altădată este completată și cu o serie de anexe, pentru a aduna la un singur loc toate aceste mărturii despre frumoasa localitate de pe valea Dâmboviței.

Iulian Oncescu