You are currently viewing SPORT: 10 DECEMBRIE 2020 – ALEGERI LA ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA

SPORT: 10 DECEMBRIE 2020 – ALEGERI LA ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA

  • Post category:Sport

Pe 17.11.2020, a avut loc întrunirea Comitetul de Urgență al Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, în care s-a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița pentru data de 10 decembrie 2020, unul din punctele de pe ordinea de zi și cel mai important este alegerea președintelui Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, vă prezint mai jos întregul comunicat:

„In conformitate cu prevederile art 43.2 din Statutul Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, Comitetul de Urgenta a hotarat in sedinta din data de 17.11.2020, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita pentru data de 10 Decembrie 2020, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Constatarea intrunirii cvorumului.
2. Aprobarea ordinei de zi.
3. Alocutiunea presedintelui interimar al Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita.
4. Desemnarea scrutatorilor
5. Desemnarea Comisiei de Validare a voturilor.
6. Desemnarea a trei persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial.
7. Alegerea presedintelui Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita pentru perioada ramasa pana la Adunarea Generala Extraordinara pentru alegerea presedintelui care se va desfasura in anul 2022.
8. Adoptarea Hotararii Adunarii Generare Extraordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita din data de 10 Decembrie 2020.
Precizam ca, potrivit art 38 alin. 4 din Statutul Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, doar membrii afiliati pot propune candidati cu mentiunea ca un membru afiliat poate face o singura propunere pentru functia de presedinte. Propunerile se pot depune la secretariatul general al Asociatiei Judetene de Fotbal.
Dosarul si propunerile pentru functia de presedinte trebuie insotite de documentele necesare dovedirii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 44 alin. 3 lit. a-h, incepand cu data de 18 Noiembrie 2020, termenul limita fiind data de 25 Noiembrie 2020 ora 12:00. Cele mentionate mai sus se vor depune la secretariatul general al asociatiei in termenul stabilit.
In vederea pregatirii Adunarii Generale Extraordinare, este necesar sa transmiteti in scris catre secretariatul Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, numele si prenumele delegatului care participa la aceasta adunare precum si functia pe care o detine in cadrul clubului sau asociatiei sportive, conform art 28 alin. 4 din Statutul Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita. Termenul limita este data de 8 Decembrie 2020.
Delegatii cluburilor sau asociatiilor sportive vor avea asupra lor un act de identitate (Carte de Identitate sau Pasaport) si delegatia din care sa rezulte calitatea acestora in cadrul entitatilor sportive.
In cazul cluburilor sau asociatiilor sportive care au echipe participante in mai multe campionate organizate de catre Asocitiatia Judeteana de Fotbal Dambovita, vor avea drept de vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare doar cu un singur delegat.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art 28.6 Din Statutul Asociatie Judetene de Fotbal Dambovita, membrii Comitetului Executiv nu pot reprezenta ca delegati cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte si nici nu au drept de vor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. In consecinta, cluburile sau asociatiile sportive aflate in aceasta situatie trebuie sa desemneze un alt delegat oficial care sa le reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara cu mentiunea ca acestia au drept de vot.
Facem mentiunea ca Adunarea Generala Extraordinara va avea loc la data susmentionata doar in cazul in care se vor obtine toate acordurile necesare din partea tuturor institutiilor abilitate.
In concluzie, Comitetul de Urgenta al Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, intrunit in mod statutar in data de 17 Noiembrie 2020, adopta urmatoarea decizie:
Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 10 Decembrie 2020 incepand cu ora 11:00, locatia va fi stabilita ulterior si comunicata in timp util membrilor afiliati.
Comitetul de Urgenta alAsociatiei Judetene de Fotbal Dambovita”.