You are currently viewing SPORT: ALEGEREA PREȘEDINTELUI AJF DÂMBOVIȚA – Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoanele propuse pentru a candida la funcția de Președinte

SPORT: ALEGEREA PREȘEDINTELUI AJF DÂMBOVIȚA – Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoanele propuse pentru a candida la funcția de Președinte

  • Post category:Sport

După cum va spuneam, în data de 10 decembrie 2020 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, iar unul din punctele aflate pe ordinea de zi este – ‘’Alegerea președintelui Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița pentru perioada rămasă până la Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea președintelui care se va desfășura în anul 2022’’.
Pentru informarea tuturor, am extras pentru dumneavostră din Statutul AJF Dâmbovița, Art. 44 alin.3, care face referire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite de către candidații la funcția de președinte al AJF Dâmbovița.

Articolul 44 – Alegerea și mandatul președintelui
(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al AJF Dâmbovița trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) Să depună cererea în scris privind candidatura sa;
b) Să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
c) Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalată;
d) Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;
e) Să nu fi depășit vârsta de 70 de ani;
f) Să facă dovada propunerii scrise din partea unui membru afiliat;
g) A îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociației (ca jucător sau ca oficial în cadrul FRF/LPF/AJF sau structuri sportive) pentru cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca și candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu o declarație pe proprie răspundere, legalizată la notar;
h) Nu au fost declarate persoana non grata de către Adunarea Generală a AJF.

Până acum și-au anunțat candidatura pentru cea mai înaltă funcție din fotbalul județean CRISTIAN CATANĂ, CIPRIAN PRISĂCARU ȘI FLORIN TUIU.
În speranța unei campanii bazate pe proiecte de dezvoltare a fotbalului județean, urez succes tuturor candidațiilor.

DAN PAPUC