You are currently viewing AJPIS: MODIFICĂRILE LEGISLATIVE PRIVIND INDEMNIZAȚIA DIN CONCEDIU PENTRU CREȘETEREA COPIILOR

AJPIS: MODIFICĂRILE LEGISLATIVE PRIVIND INDEMNIZAȚIA DIN CONCEDIU PENTRU CREȘETEREA COPIILOR

  • Post category:AJPIS

Comunicat de presă

Privind Hotararea de Guvern nr. 865/14.09.2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul din indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011

In Monitorul Oficial nr. 844/19.09.2023s-a publicat Hotararea de Guvern nr. 865/14.09.2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul din indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011.

Concret, H.G.865/2023 a adus o serie de modificari, dintre care enumeram:

Cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu 50% din indemnizaţia cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
(anterior, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, se primea cuantumul indemnizatiei lunare minime)

Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizaţiei pe baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, adeverinţe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor;
(alineate nou introduse la art. 3 din OUG 111/2010)

Dacă ambii părinţi îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta se acordă astfel încât: cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept;
(anterior, 1 luna)

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada
de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 8 ori cuantumul minim al indemnizaţiei;

(anterior, activitati desfasurate in perioada concediului, al caror nivel nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei)

In situaţia în care se constată că certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului este expirat, plata indemnizaţiei se suspendă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna următoare celei în care a expirat certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului. Neprezentarea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap în termenul de 3 luni conduce la încetarea dreptului.
În situaţia reîncadrării copilului în grad de handicap în perioada de suspendare de la plata indemnizaţiei se reia, începând cu ziua următoare reîncadrării în grad de handicap.(alineate nou introduse la art.16, OUG 111/2010)
Hotărârea adoptată de Executiv asigură intrarea în vigoare a prevederilor prin care a fost transpusă în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158/19 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului și care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Dambovita