You are currently viewing ANAF: Se modifică declarația 112

ANAF: Se modifică declarația 112

  • Post category:ANAF

Se va modifica declarația 112, în baza căreia angajații sunt asigurați la pensie și sănătate, pentru ca OG 16/2022 suprataxează munca part-time, anunță ANAF.
Contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
În situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de salariați este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit.
Proiectul de ordin comun pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a D112 a fost pus în dezbatere pe site-ul ANAF.https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/transparenta_decizionala
Proiectul de ordin nu este încă în vigoare, el trebuind aprobat și publicat apoi în Monitorul Oficial ca să se aplice.