You are currently viewing Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „SMART LAB – UN PAS SPRE VIITOR PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CARABELLA”” la COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” din TÂRGOVIȘTE, județul DÂMBOVIȚA

Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „SMART LAB – UN PAS SPRE VIITOR PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CARABELLA”” la COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” din TÂRGOVIȘTE, județul DÂMBOVIȚA

  • Post category:Anunt

COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” anunță începerea implementării proiectului intitulat „SMART LAB – UN PAS SPRE VIITOR PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CARABELLA””
și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1172.
Proiectul se va derula în perioada 25.01.2024-19.12.2024, are o valoare totală de 583.619,5 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Obiectivele proiectului sunt:
●Dezvoltarea competențelor comune și specifice care să ducă la integrarea absolvenților pe piața muncii
●Dezvoltarea competențelor digitale atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi
●Creșterea accesului la mijloacele moderne de învățare pentru elevi
Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

E-mail contact: secretariat@carabella.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.