You are currently viewing Anunț de începere lucrari pentru “ Construire locuință tip duplex P+1 si împrejmuire teren”

Anunț de începere lucrari pentru “ Construire locuință tip duplex P+1 si împrejmuire teren”

  • Post category:Anunt

Spirea Elena si Milea Ioana titulare ale autorizatiei de construire nr 144 din 28.06.2023 emise pentru “ construire locuinta tip duplex P+1 si imprejmuire teren” anunta inceperea lucrarilor pe data de 1.07.2023 conform autorizatiei la imobilul situat in Targoviste strada Costache Olareanu nr 17A.