You are currently viewing ANUNT: PRIMARIA ULMI SCOATE LA CONCURS UN POST CONTRACTUAL DE MUNCITOR CALIFICAT

ANUNT: PRIMARIA ULMI SCOATE LA CONCURS UN POST CONTRACTUAL DE MUNCITOR CALIFICAT

  • Post category:Anunt

Primăria comunei Ulmi, județul Dâmbovița, cu sediul ȋn comuna Ulmi, sat Ulmi, str. Principală, nr.102 organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului : Muncitor calificat treapta I din cadrul compartimentului întreținere și administrativ, pe perioadă nedeterminată

Condiții generale de participare – conditiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/201, cu modificările si completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare :-
– studii gimnaziale;
– atestat buldoexcavator ( mașinist utilaje cale și terasamente )
– permis categoria C sau Tr. ;
– vechime în muncă: 9 ani
Concursul va avea loc în data de 09.11.2021, ora 1100-proba practica, la sediul instituției și 11.11.2021,ora 1100 – interviu, la sediul Primăriei comunei Ulmi, judetul Dâmbovița.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din comuna Ulmi, sat Ulmi, str. Principală, nr.146, judetul Dâmbovița, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării.
Date de contact : compartiment stare civilă, resurse umane, relatii cu publicul și monitorizare proceduri administrative, adresă e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com, tel. 0245631082;