You are currently viewing CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIȚA: REGULAMENTUL ȘI PROGRAMUL CONCURSULUI NAŢIONAL „ILEANA SĂRĂROIU”

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIȚA: REGULAMENTUL ȘI PROGRAMUL CONCURSULUI NAŢIONAL „ILEANA SĂRĂROIU”

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe 25 septembrie 1936 s-a născut Ileana Sărăroiu, cea care avea să rămână alături de Maria Lătăreţu, Maria Tănase şi Ioana Radu în galeria selectă a marilor interprete de muzică populară românească.

A copilărit în localitatea Valea Voievozilor, într-o familie săracă, iar la vârsta de 11 ani, urca pe scena căminului cultural din satul natal, urmând ca apoi să cânte şi la Casa Culturală din Târgovişte.

După absolvirea Şcolii Populare de Artă din Târgovişte, Ileana Sărăroiu a plecat la Bucureşti, unde a cunoscut succesul cântând în diverse ansambluri, devenind apoi cunoscută în toată ţara.

Dăruirea totală, personalitatea uluitoare şi tehnica vocală de excepţie, i-au permis artistei să abordeze genuri muzicale diverse: romanţe, cântece populare, cântece de petrecere şi muzică uşoară.

Pentru a aduce omagiul binemeritat vieţii şi carierei celei care a fost Ileana Sărăroiu, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, duce mai departe tradiţia organizării festivalului care poartă numele interpretei şi care a ajuns anul acesta la a IX-a ediţie.

Perioada şi locul de desfăşurare:

• Ediţia a X-a a Festivalului – Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu” se va desfăşura în perioada 15 – 17 noiembrie 2023, în municipiul Târgoviște.

Scopul Festivalului:

• Festivalul – Cconcurs Naţional „Ileana Sărăroiu”, ediţia a X-a, îşi propune să descopere tinere talente iubitoare de folclor şi dornice de a se afirma în peisajul muzicii populare româneşti.

Înscrierea în concurs şi condiţii de participare:

• Concursul cuprinde secţiunea solişti vocali, la care se pot înscrie interpreţi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani.

• Pentru înscrierea în concurs, concurenţii vor trimite pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa: strategii@cjcd.ro, până la data de 23 octombrie 2023, următoarele documente:

– fișa de participare (conform modelului anexat mai jos);

– copia actului de identitate;

– acordul privind prelucrarea datelor personale (conform modelului anexat mai jos);

– declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist;

– partitura cântecului ritmat cu care se prezintă în concurs (linia melodică – melodia în întregime şi cifrajul armonic în tonalitatea în care se cântă);

– materiale video pentru preselecție;

– dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs.

Documentele incomplete duc la excluderea concurenţilor din preselecţie.

• Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 65 lei şi va fi achitată în contul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: RO30TREZ27121G365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște, CUI 26955672. Concurenții vor face dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs atașând documentelor trimise copia scanată a O.P-ului sau a documentului de transfer bancar.

• Câştigătorii trofeului ediţiilor anterioare nu se mai pot înscrie la concurs.

• Pentru realizarea preselecției, fiecare concurent va transmite un material filmat către organizatori. Concurenții vor realiza înregistrări video în care apar interpretând a capella cele două piese cu care s-au înscris în concurs.

Înainte de a începe interpretarea cântecului, concurenții trebuie să menționeze verbal, pe înregistrarea video, următoarele:

(1) numele și prenumele;

(2) vârsta;

(3) localitatea de domiciliu;

(4) titlul cântecului pe care îl va interpreta;

(5) numele solistului vocal din repertoriul căruia provine cântecul:

(6) cântecul este înregistrat pentru Concursul „Ileana Sărăroiu”, ediția a X-a, 2023.

Pentru înregistrare, cântecele trebuie interpretate live, iar materialul înregistrat trebuie să aibă o calitate corespunzătoare. Filmările trebuie să fie neîntrerupte, să nu aibă sunetul și imaginea modificate, pentru a putea fi evaluate corect. Se acceptă înregistrările video realizate cu telefonul mobil sau cu alte dispozitive de înregistrare audio-video. Nu este obligatoriu, însă este de preferat ca în materialul filmat participanții la preselecție să apară îmbrăcați în costum popular adecvat zonei pe care o reprezintă.

Repertoriul

• Fiecare participant va prezenta în concurs două melodii: o doină sau o baladă (fără acompaniament, reprezentativă pentru zona din care provine) şi un cântec cu acompaniament orchestral, cu acelaşi specific etnofolcloric (piese culese ori repertoriu personal) sau o piesă din repertoriul Ilenei Sărăroiu.

• Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Populară „Chindia” a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 8 minute.

• În cazul în care la preselecții se vor prezenta mai mulți concurenți cu aceeași piesă din repertoriulul Ilenei Sărăroiu, concurenții vor fi rugați să stabilească împreună cu juriul o altă piesă cu care să se prezinte în concurs.

Preselecţia

• Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, va avea loc o preselecţie a interpreţilor. Aceasta se va realiza prin analizarea de către juriul concursului a unor materiale filmate realizate de concurenți și transmise către organizatori conform acestui regulament.

• Evaluarea materialelor filmate primite de la concurenți și preselecția se vor efectua în data de 24 octombrie 2023. Evaluarea concurenților va fi realizată de către un juriu alcătuit din cinci membri, specialiști în domeniul muzical. La etapa de preselecție nu se admit contestații.

• Rezultatele vor fi anunțate public miercuri, 25 octombrie 2023, prin afișare pe site-ul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița www.cjcd.ro și pe pagina de Facebook a acestuia.

Desfăşurarea festivalului-concurs

• În data de 15 noiembrie 2023 vor avea loc repetițiile pentru concurs.

• Concursul se va desfăşura în ziua de joi, 16 noiembrie 2023.

• Vineri, 17 noiembrie 2023, va avea loc concertul de gală al laureaţilor.

• Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de către organizatori, ţinându-se cont de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării.

• În timpul reprezentaţiei artistice, concurenţii vor purta costumul autentic al zonei pe care o reprezintă.

• Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la programul de repetiţii, intrarea în concurs şi alte activităţi care fac parte din programul festivalului. Prezenţa la repetiţiile preliminare este obligatorie. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

Juriul concursului

• Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc, din specialişti de prestigiu ai instituţiilor de profil din ţară.

• Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.

Premiile concursului

• Concurenţilor li se vor acorda diplome de participare şi alte însemne ale festivalului-concurs.

• Juriul concursului va lua în calcul posibilitatea acordării următoarelor premii:

Trofeul festivalului – 5.000 lei

Premiul I – 4.000 lei

Premiul al II-lea – 3.000 lei

Premiul al III-lea – 2.000 lei

Premiul special al Consiliului Judeţean Dâmboviţa – 1.000 lei

• Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislaţiei române în vigoare la data acordării acestora. Organizatorii se obligă să reţină şi să vireze impozitele datorate către bugetul de stat de beneficiarii premiilor. Plata premiilor se face prin virament bancar.

• Hotărârea juriului este irevocabilă.

Organizare

• Cheltuielile de cazare și masă pentru candidaţii admişi în concurs, pe perioada 15 – 17 noiembrie 2023, vor fi suportate de organizatori.

• Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

• Însoţitorii nu beneficiază de masă şi cazare, costurile fiind suportate de fiecare în parte. Aceştia vor fi îndrumaţi către locaţii convenabile.

Alte condiții

• Organizatorii își alocă dreptul de a aduce modificări regulamentului și condițiilor de desfășurare a festivalului în funcție de legislația în vigoare.

• Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site‐ul organizatorilor.

Director Festival,

Florian – Dan Georgescu

Manager Centrul Județean de Cultură Dâmbovița