You are currently viewing CJ DAMBOVITA: A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SURSE DE APĂ, REZERVOARE, STAȚII DE CLORINARE ȘI POMPARE, ADUCȚIUNI PENTRU MAI MULTE LOCALITĂȚI DIN SUDUL JUDEȚULUI

CJ DAMBOVITA: A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SURSE DE APĂ, REZERVOARE, STAȚII DE CLORINARE ȘI POMPARE, ADUCȚIUNI PENTRU MAI MULTE LOCALITĂȚI DIN SUDUL JUDEȚULUI

Ieri, la sediul 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐩𝐚̆ 𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐨𝐯𝐢𝐬̦𝐭𝐞-𝐃𝐚̂𝐦𝐛𝐨𝐯𝐢𝐭̦𝐚, a fost semnat contractul de 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭̦𝐢𝐞 de surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare și aducțiuni pentru orașele 𝐓𝐢𝐭𝐮 𝐬̦𝐢 𝐑𝐚̆𝐜𝐚𝐫𝐢, dar și pentru comunele 𝐂𝐨𝐧𝐭̦𝐞𝐬̦𝐭𝐢, 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐮𝐥𝐞𝐭̦𝐮, 𝐏𝐨𝐭𝐥𝐨𝐠𝐢, 𝐎𝐝𝐨𝐛𝐞𝐬̦𝐭𝐢, 𝐂𝐢𝐨𝐜𝐚̆𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐢, 𝐒𝐥𝐨𝐛𝐨𝐳𝐢𝐚𝐌𝐨𝐚𝐫𝐚̆ și 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬̦𝐭𝐢.

Valoarea acestuia este de aproximativ 𝟖.𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨.

Cele mai importante lucrări care se vor desfășura pe acest lot sunt:

-extinderea și reabilitarea frontului de captare Braniștea;

-construcția stației de pompare și a aducțiunilor pentru transmiterea apei din gospodăria de apă Titu în gospodăriile de apă Conțești, Colacu, Răcari, Ciocănești, SloboziaMoară, Pitaru și Lungulețu;

-lucrări de reabilitare, extindere și integrare în sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apă, lucrări de reabilitare și extindere a gospodăriei de apă Produlești;

-reabilitarea a 10 puțuri existente și forarea a 5 puțuri noi în zona frontului de captare #Braniștea;

-reabilitarea, extinderea și construirea de gospodării de apă;

-conducte noi de aducțiune.

“Totodată, în perioada următoare, vom semna contractele și pentru celelalte loturi care fac parte din acest uriaș proiect pentru județul Dâmbovița. Documentațiile sunt pregătite, iar proiectul își urmează cursul normal. Vă reamintesc că lotul pentru care astăzi a fost semnat contractul de proiectare și execuție face parte din cel mai mare proiect cu fonduri europene din #Dâmbovița, 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐚𝐩𝐚̆ 𝐮𝐳𝐚𝐭𝐚̆, care se ridică la aproape 𝟒𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨. “ a anunțat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

De acesta vor beneficia cetățenii din 52 de localități dâmbovițene și Consiliul Județean Dâmbovița.

Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt:

– 300 de km rețele noi de apă potabilă și reabilitare altor 60 de km;

-extinderea și reabilitarea a 198 km de conducte de aducțiune;

-construirea a 8 stații de tratare;

-reabilitarea a 11 rezervoare de înmagazinare a apei;

-construirea a 17 rezervoare de înmagazinare a apei potabile.

– În sectorul epurării apelor uzate se au în vedere:

-înființarea și extinderea a 448 km rețea de canalizare;

– construirea a 2 stații noi de epurare a apelor uzate și extinderea altor 7;

-133 de km de conducte colector transfer/refulare sub presiune.