You are currently viewing COMPANIA DE APĂ: Anunț luare decizie etapă de încadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Dâmbovița

COMPANIA DE APĂ: Anunț luare decizie etapă de încadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Dâmbovița

“COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A., anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA”, propus a fi amplasat în comuna Ulmi, comuna Mănești, municipiul Târgoviște, oraș Pucioasa, oraș Fieni, municipiul Moreni, oraș Găești, oraș Titu, comuna Malu cu Flori, comuna Tătărani, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.