You are currently viewing RAR: Vehiculele rutiere lente pot fi înmatriculate şi înregistrate la Registrul Auto Român

RAR: Vehiculele rutiere lente pot fi înmatriculate şi înregistrate la Registrul Auto Român

Camera Deputaţilor a adoptat, un proiect de lege care prevede introducerea unei noi categorii de vehicule – şi anume vehicule rutiere lente, pentru a putea fi înmatriculate şi înregistrate la Registrul Auto Român. Camera Deputaţilor este for decizional.
Proiectul are ca obiect de reglementare completarea OUG 78/2000 în sensul instituirii posibilităţii de înmatriculare şi înregistrare de către RAR a vehiculelor rutiere lente.
Totodată, se propune definirea vehiculelor rutiere lente ca fiind vehiculul antrenat de un motor încorporat şi care, constructiv, nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h.
Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a fost modificata cu astfel:
-La articolul 1: „Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculelor rutiere lente, care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene”.
-Articolul 1 alineatul (1): „Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului”.