You are currently viewing Universitatea Valahia din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante

Universitatea Valahia din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante

  • Post category:Actual

Universitatea Valahia din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, dintre care două de asistent de cercetare științifică S în Ingineria Sistemelor – Automatică, la Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară și un post de secretar S III, în cadrul Facultății de Științe și Inginerie Alexandria.
Cele 2 posturi de asistent de cercetare științifică S în Ingineria Sistemelor – Automatică, cu normă întreagă au perioadă determinată de 1 an.
Condiții specifice de participare la concurs sunt studii universitare de lungă durată, deținerea calității de doctorand în domeniul Ingineria Sistemelor, vechime în specialitatea postului de minim 1 an în domeniul Ingineria Sistemelor – Automatică, cunoștințe de operare/programare pe calculator _ Microsoft Office și Software specifice echipamentelor de cercetare.
Concursul cuprinde două probe: proba scrisă în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00 și interviul în data de 20 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul ICSTM – sala Biblioteca ICSTM, et. 2, Campus – Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița.
Înscrierile se fac în perioada 31 august – 6 septembrie 2021, ora 1600, la sediul Rectoratului (Campus) – Registratură.

Post de secretar S III, cu normă întreagă, este tot pe perioadă determinată, în cadrul FSI Alexandria.
Condițiile specifice de participare la concurs sunt studii universitare absolvite cu diplomă, cunoștințe în utilizarea calculatorului (Office, Web), experiență în domeniul postului – activități de secretariat într-o unitate de învățământ.
Concursul cuprinde două probe: proba scrisă în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00 și interviul în data de 20 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul Rectoratului – sala CA, et. 3, Campus – Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița.
Înscrierile se fac în perioada 31 august – 6 septembrie 2021, ora 1600, la sediul nou al Rectoratului (Campus) – Registratură.