You are currently viewing Lansarea proiectului „ Consolidarea capacitatii unităților de învățământ de stat de pe raza comunei Răzvad in vederea gestionarii situației generate de virusul SARS-COV2”

Lansarea proiectului „ Consolidarea capacitatii unităților de învățământ de stat de pe raza comunei Răzvad in vederea gestionarii situației generate de virusul SARS-COV2”

UAT COMUNA RĂZVAD, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Razvad in vederea gestionarii situatiei generate de virusul SARS-COV2A”, cod SMIS 149999, finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale:
Contractul de finanțare nr. 1493/30.05.2022, a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 318.612,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 313.937,50 lei.
Obiectivul general al proiectului: Proiectul se incadreaza in Axa prioritara 9 (Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19), Prioritatea deinvestitii 9a (Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducandinegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand inscluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale,culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati), OS 9.1. (Cresterea capacitatiide gestionare a crizei sanitare COVID-19) din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului este asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare prindiminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara din Comuna Razvad, jud.Dambovita.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea unitatilor de invatamant privind realizarea investitiilor necesare pentru cresterea si consolidarea capacitatii de reactie a sistemului public de educatie preuniversitara din comuna Razvad, jud. Dambovita, la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS- COV-2 in beneficiul a peste 600 de persoane ( copii, cadre didactice si personal non-didactic) din aceste unitati de invatamant, in cadrul: 1. Scoala cu clasele I-VIII, sat RAZVAD, adresa: strada Dispensarului nr.53 sat Razvad. 2. Scoala cu clasele I-VIII, sat VALEA VOIEVOZILOR, adresa: strada Tudor Vladimirescu nr.11, sat Valea Voievozilor. 3. Gradinita cu program normal nr. 1, sat RAZVAD (RJ), adresa: strada Principala nr.405, sat Razvad. 4. Gradinita cu program normal, sat GORGOTA, adresa: strada Principala nr.29, sat Gorgota. 5. Gradinita cu program normal, sat VALEA VOIEVOZILOR, adresa: strada Tudor Vladimirescu nr.6, sat Valea Voievozilor.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.01.2021 – 31.12.2022).

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin ProgramulOperațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Str. Principala, nr. 350, comuna Răzvad, județ Dâmbovița, România, cod poștal -, telefon 0245677516, fax 0245677530, poștă electronică comunarazvad@gmail.com.