You are currently viewing LUCIENI: A fost semnat contractul de finanțare pentru „Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate”

LUCIENI: A fost semnat contractul de finanțare pentru „Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate”

Primarul comunei Lucieni, Marius Tiţa, anunță cetățenii comunei despre semnarea unui important contract de finanțare prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, un contract ce va permite execuția sistemelor de canalizare, inclusiv pluvială, dar și a stațiilor de epurare a apelor uzate.
„Dragi cetățeni,
În data de 6 Decembrie 2022, a fost semnat contractul de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiţii „Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale”.
Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea obiectivului de investiţii” Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Olteni,comuna Lucieni,județul Dâmboviţa.
Valoarea totală a investiției este de 4.333.746,12 lei, iar valoarea finanțată de MDLPA este de 4.000.000,00 lei.”, anunță edilul Marius Tiţa.