You are currently viewing ANAF: Proiect de ordin prin care firme mici care devin contribuabili mijlocii vor transmite D406 din 2025 din 1 ianuarie 2023

ANAF: Proiect de ordin prin care firme mici care devin contribuabili mijlocii vor transmite D406 din 2025 din 1 ianuarie 2023

  • Post category:ANAF

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus in dezbatere publica Proiectul de ordin prin care firmele mici care devin contribuabili mijlocii din 1 ianuarie 2023 vor avea obligatia sa raporteze in SAF-T si sa transmita D406 chiar din acelasi an. Pana acum legislatia prevedea ca pentru acesti contribuabili obligatia incepe din 2025.
Conform Proiectului, se propune ca pentru contribuabilii incadrati la data de 31 decembrie 2021 in categoria contribuabililor mici, care si-au mentinut aceasta incadrare pe parcursul anului 2022, iar incepand cu data de 01 ianuarie 2023 sunt incadrati in categoria contribuabililor mijlocii, depunerea Declaratiei informative D406 sa devina obligatorie incepand cu data de referinta pentru contribuabilii mijlocii, justificat de faptul ca de la data de 01 ianuarie 2023, toti contribuabilii mijlocii trebuie sa depuna Declaratia informativa D406, fara a exista diferenta de tratament intre acestia.
Pana acum, legislatia prevedea urmatoarele:
– pentru contribuabilii care nu sunt incadrati la data de 31 decembrie 2021 in categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiti generic contribuabili mici, si care isi pastreaza aceasta incadrare si dupa data de 1 ianuarie 2022, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mici;
Conform Referatului de Aprobare, in vederea cresterii eficientei activitatii de administrare a contribuabililor, a imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare, cat si pentru intarirea relatiei de parteneriat cu contribuabilii a fost necesara reorganizarea activitatii de administrarei Una din actiunile de aducere la indeplinire a masurii de imbunatatire a colectarii o constituie administrarea si monitorizarea distincta a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selectie, respectiv contribuabilii mari si contribuabilii mijlociii.
Prin prezentul proiect de ordin se propune:
– prorogarea termenului de actualizare a listelor marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare ale acestora, pana la 10 decembrie 2023;
– modificarea numarului de contribuabili mijlocii care vor fi administrati prin structurile despecialitate existente la nivelul administratiilor judetene ale finantelor publice si respectiv a Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la 18.478 in prezent la 15.000 de contribuabili selectati in ordine descrescatoare in functie de criteriul de baza aprobat conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii;
– eliminarea criteriului de reprezentare fiscala, pe de o parte, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili, in totalul veniturilor bugetare incasate, iar pe de alta, pentru aplicarea unui principiu unitar in corelare cu criteriile de selectie a contribuabililor mijlocii;
Prin aceasta micsorare a numarului contribuabililor mijlocii s-a avut in vedere ca obligatiile fiscale declarate de contribuabilii mari si mijlocii sa fie reprezentativa, respectiv 65,61 %