You are currently viewing ANUNȚ FINALIZARE PROIECT ”DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A STUDIO TREYSYS SRL” PRIN MĂSURA GRANTURI CAPITAL DE LUCRU

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT ”DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A STUDIO TREYSYS SRL” PRIN MĂSURA GRANTURI CAPITAL DE LUCRU

  • Post category:Anunt

SC STUDIO TREYSYS SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”DEZVOLTAREA ECONOMICA A STUDIO TREYSYS SRL” proiect nr RUE 6351 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 09.04.2021
Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea STUDIO TREYSYS SRL prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 51310.125 lei (valoarea totala) din care : Grant = 44617.50RON Cofinanțare = 6692.625 RON.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

STUDIO TREYSYS .SRL, cu sediul în DÂMBOVIŢA, localitatea Târgoviște, str. Str. VASILE VOICULESCU, nr. 1, telefon 0723645447., înregistrată sub nr J15/613/2014..la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 33745525 , reprezentată legal prin CONSTANTIN OLARU
Persoană de contact: CONSTNATIN OLARU
email: salontreysys@yahoo.com
telefon: 0723645447