You are currently viewing Anunț începere lucrări de construire „Construire împrejmuire teren”

Anunț începere lucrări de construire „Construire împrejmuire teren”

  • Post category:Anunt

ADRIA BUSINESS ADMINISTRATION S.R.L., cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Bulevardul Libertății, nr. 3, județul Dâmbovița, titular al Autorizaţiei de construire nr. 153 din 06.07.2023, emisă pentru executarea lucrărilor de construire „Construire împrejmuire teren”, aduce la cunoștință începerea lucrărilor de construcţii autorizate pentru „Construire împrejmuire teren” pe imobilul situat în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, cod poştal – , Strada Unirii, nr. 72 B, Cartea funciară 71113.