You are currently viewing Anunț începere proiect ”Dezvoltarea societății UMBRELLA MANAGEMENT SRL”

Anunț începere proiect ”Dezvoltarea societății UMBRELLA MANAGEMENT SRL”

  • Post category:Anunt

Proiectul „Dezvoltarea societății UMBRELLA MANAGEMENT SRL” cod MySMIS 158138, cod RUE 449, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, este implementat de către societatea UMBRELLA MANAGEMENT SRL si are o valoare totala de 1.061.779,72 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 649.278,91 lei (suma nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 15 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății UMBRELLA MANAGEMENT SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Investitie verde de minim 20 %
Obiectiv specific 2 – Cresterea productivitatii muncii
Obiectiv specific 3 – Retehnologizarea societatii

Date de contact beneficiar:
Adresa: Judetul Iasi, oras IASI, BLD. TUDOR VLADIMIRESCU 105,
Bloc 105, Scara a, Etaj 1, Ap 7, România,
Tel: 0723308601, Mail: ovidiu.petrus@umbrellamanagement.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României