You are currently viewing ANUNT: Universitatea „Valahia” Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier în carieră

ANUNT: Universitatea „Valahia” Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier în carieră

  • Post category:Anunt

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 1027/2014), organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier în carieră S III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Consiliere, Orientare în Carieră și Legătura cu Mediul Economic. Condiții specifice de participare la concurs: studii superioare de licență; curs de formare profesională acreditat ANC (Autoritatea Națională de Certificare) sau certificat GCDF (Global Career Development Facilitator) pentru consilier orientare în carieră; minim un curs de formare continuă/perfecționare în domeniul consilierii și orientării privind cariera; vechime minim 1 an în învățământ / sau 1 an experiență de muncă în consilierea tinerilor/ studenților; cunoașterea a cel puțin o limbă străină de circulație internațională. Concursul va cuprinde două probe: proba scrisă în data de 14 septembrie 2021, ora 1000 și interviul în data de 20 septembrie 2021, ora 1000și se va desfășura la sediul Rectoratului –sala CA, et.3 Campus, Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița, iar înscrierile se fac în perioada 24 august – 6 septembrie 2021, ora 1600, la sediul Rectoratului – Registratură.

Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare, se găsesc pe site-ul www.valahia.ro sau la telefon 0245/206101, int. 9013 –BRUS.