You are currently viewing INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA IN VEDEREA ACHIZITIEI UNUI  SISTEM FOTOVOLTAIC

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA IN VEDEREA ACHIZITIEI UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC

  • Post category:Anunt

Data publicării 11.04.2023

Invitatie de participare

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA IN VEDEREA ACHIZITIEI UNUI

SISTEM FOTOVOLTAIC

DATE BENEFICIAR:

Denumire: S.C. UVV INTER-ROLL S.R.L.

Cod SMIS: 159430

Cod fiscal: 37415031,

Nr. Inregistrare RC: J24/579/2017,

Telefon: 0724364938

Email: uvv.inter-roll@yahoo.com

Administrator: Voichița ULICI

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: Zilnic intre orele 08.30 – 16.30

OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de SISTEM FOTOVOLTAIC pentru investitia

Dezvoltarea societății UVV INTER-ROLL S.R.L

Valoarea totala estimata a achizitiilor este 478.494,94 lei fara TVA

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

In conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/ 2016: ,,Se va alege oferta cu cele mai

multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului (se compară ofertele primite prin

raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice

și prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/preț competitiv).

CONDITII DE PARTICIPARE:

In conformitate cu prevederile caietului de sarcini/specificatiilor tehnice

MOD DE OBTINERE A CAIETULUI DE SARCINI/SPECIFICATIILOR TEHNICE:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/2-uncategorised/35-achizitii-publice-beneficiari

privati-2 – rubrica – achizitii beneficiari privati

TERMEN LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR: 20.04.2023

MODUL DE TRANSMITERE A OFERTEI

Solicitarile de clarificari pot fi depuse personal, prin posta sau curier la punctul de lucru al

societatii in UVV INTER-ROLL S.R.L, Adresa: str. Corodan, nr. 10, Cicârlău, Județul Maramureş,

România sau pot fi transmise prin email la adresa: uvv.inter-roll@yahoo.com.

Persoana contact:

– pentru probleme organizatorice si a documentelor de calificare, cat si pentru probleme

tehnice se solicita clarificări în scris la punctul de lucru al societatii UVV INTER-ROLL S.R.L. sau

prin mail in atentia Doamnei Voichița ULICI.

Date de contact beneficiar:

Adresa: str. Corodan, nr. 10, Cicârlău, Județul Maramureş, România, cod poștal 437095, România,

Tel: 0732133427, Mail uvv.inter-roll@yahoo.com,

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional

Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României.