You are currently viewing CJ DAMBOVITA: CJ DAMBOVITA: RECOMANDĂRI ȘI AVERTIZĂRI PENTRU UNELE SECTOARE DE DRUM DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CJ DAMBOVITA: CJ DAMBOVITA: RECOMANDĂRI ȘI AVERTIZĂRI PENTRU UNELE SECTOARE DE DRUM DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 25 – 29 iulie 2022, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:
1. Covor bituminos pe DJ 722 Cazaci – Nucet, km 5+220 – 8+260A
2. Covor bituminos pe DJ 710 Miculești – Bezdead, L = 2,50 km (acostamente)
3. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 720A Gura Ocniței – Bucșani – Finta – Păstârnacu
4. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița
5. Lucrări de întreținere și reparații pe DC 148 Zănoaga – contur lac Bolboci, mal
stâng – Padina
6. Refacerea podului peste Ialomița, în comuna Moroeni, pe DJ 714, platoul Padina, punctul
Diana – variantă provizorie
7. Semnalizare rutieră: montare de indicatoare rutiere și alte elemente pentru siguranța circulației
8. Punere în siguranță a DJ 714 pentru redarea traficului rutier în zonele afectate de eroziuni
ale malurilor
9. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, dar și podețe laterale
pe DJ 711A, la Răcari
10. Modernizarea DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000, L = 16,00 km
11. Modernizarea DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830
12. Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 – 35+350,
L = 19,350 km
13. Modernizarea DJ 101B, Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov, km 0+000 – 8+135
14. Modernizarea DJ 720B, Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L = 5,812 km
15. Reabilitarea / modernizarea DJ 503, pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – km 95+532 (8,462 km), și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,
km 22+000 – km 41+694 (19,694 km)
16. Podul pe DJ 711E, la km 3+680, peste râul Ialomița, la Ibrianu
17. Modernizarea DJ 702, limită județ Argeș – Cândești-Deal – Cândești-Vale
18. Amenajare de șanțuri, trotuare și podețe de acces în curți, str. Principală, comuna Poiana
19. Modernizarea DJ 714, sector Bolboci – contur Lac Bolboci – Cheile Tătarului, km 24+366 –
29+900
20. Modernizarea șanțurilor și trotuarelor pe DJ 721, în satul Produlești, comuna Produlești
21. Modernizarea și reabilitarea a 2.677,96 m de drumuri comunale, în comuna Văleni-
Dâmbovița
22. Realizarea șanțului betonat, a trotuarelor și podețelor de acces către proprietăți pe DJ 721, în
satul Gura Șuții

NOTĂ:

1. Circulația publică pe sectorul DJ 714 Glod (DN 71) – Sanatoriul Moroeni – Peștera, cuprins între cabana Bolboci – contur lac Bolboci, malul drept – Cheile Tătarului, km 24+366 – 29+900, este închisă în perioada executării de lucrări de modernizare. Varianta ocolitoare este: DC 148, Zănoaga (intersecție cu DJ 714) – lacul Bolboci, malul stâng – Padina (intersecție cu DJ 714, punctul Cheile Coteanu).
2. Circulația vehiculelor cu masă mai mare de 2,5 tone pe osie, pe podul situat pe DJ 714, Glod (DN 71) – Sanatoriul Moroeni – Peștera, la km 32+106, platoul Padina, punctul Diana (Casa Justin), este restricționată.
3. Circulația vehiculelor cu masă mai mare de 7,5 t pe DJ 719, sectorul intersecție DN 72 – Răzvad și sectorul intersecție cu str. Magrinii, Târgoviște, este restricționată.
4. Circulaţia publică pe podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închisă. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.
5. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:
DJ 503, sectorul Fierbinți – limită județ Argeș
DJ 611, sectorul Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)
DJ 710 Pucioasa – Bezdead (sectoare cu drum îngustat și avariat în zona Miculești –
Măgura – Costișata)
DJ 720A, sectorul Gheboaia – Finta
DJ 712A Fieni – Bădeni – Runcu
DJ 716 Priboiu – Glodeni
DJ 711A, sectorul podul peste Argeș – autostrada A1

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

Se va circula cu viteză redusă și cu atenţie în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au semnificaţia „drum cu denivelări”, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.
Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule echipate corespunzător şi totodată să se acorde atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, în zonele cu alunecări de teren şi acolo unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.
Vă rugăm să vă informați, în prealabil, în legătură cu condițiile meteorologice din zonă, mai ales în perioadele de atenționare de vreme rea, prin intermediul Administrației Naționale de Meteorologie.
Se va respecta, cu strictețe, semnificația indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.
Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite puteți obține de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică, telefon +40 245 207625, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00.

Compartimentul Imagine, Relații Externe – Consiliul Județean Dâmbovița