You are currently viewing CJ DAMBOVITA: Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 8 – 12 noiembrie 2021

CJ DAMBOVITA: Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 8 – 12 noiembrie 2021

COMUNICAT:

Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la traficul rutier că, în perioada 8 – 12 noiembrie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

Montare de indicatoare de semnalizare rutieră și alte elemente pentru siguranța circulației
Covor bituminos pe DJ 702J, Morteni, L = 1.100 m
Covor bituminos pe DJ 702E, Făgetu – Mănăstirea – Gherghițești, km 4+740 – 9+300
Refacere platformă drum DJ 714, în zona pârâului Vârtelaș, km 28+000 – 28+776
Refacere trotuar și parapet pod pe DJ 715, peste râul Ialomița, la Buciumeni
Pod peste Sabar, pe DJ 401A, la Odobești
Reabilitarea / modernizarea DJ 503, pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – 95+532 (8,462 km), și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, km

22+000 – 41+694 (19,694 km)

Asfaltare de străzi în comuna Corbii Mari
Modernizarea DC 501, în comuna Comișani, satul Lazuri
Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 –
35+135, L = 19,350 km

Modernizarea DJ 711, Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830, L = 5,48 km
Modernizarea DJ 720B, Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L = 5,812 km
Modernizarea DJ 720, Gura Ocniței – Moreni
Modernizarea DJ 711, Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000
Punerea în siguranță a podului peste Argeș, pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
Modernizare de drumuri locale în satele Dobra și Mărcești, comuna Dobra
Modernizarea drumului de legătură Bărbulețu – Valea Tisei – Malu cu Flori
Covoare bituminoase, etapa II, lotul 1 – DJ 721A (decolmatare șanțuri)
Covoare bituminoase, etapa II, lotul 1 și lotul II – semnalizare rutieră
Asfaltarea şi modernizarea DC 42, Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu
Modernizarea DC 112, în comuna Gura Foii
Reabilitarea imobilului pentru arhiva Consiliului Județean Dâmbovița
Iluminatul public pe DJ 714, Zănoaga – Bolboci – Cheile Tătarului – Peștera – Padina
Reabilitarea podului pe DJ 701, peste râul Argeș, km 31+040, la Ungureni, Corbii Mari

Compartimentul Imagine, Relații Externe – Consiliul Județean Dâmbovița