You are currently viewing Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 17 – 21 mai 2021

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 17 – 21 mai 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 17 – 21 mai 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

Montare de indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulației
Covor bituminos pe DJ 711B, sectorul Cazaci (DJ 722) – DN 71, km 0+000 – 1+815
Covor bituminos pe DJ 711D, Potlogi – Românești (marcaj axial)
Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 702E, Ungureni – Cobia – Arsuri, km 0+000 –
9+300 și 17+400 – 19+783

Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 701B, sector cale ferată – intersecție DC 77A,
km 1+790 – 4+800

Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 711A, sector Potlogi – Corbii Mari,
km 31+733 – 41+673

Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 711B, sector DN 71 – Racoviță (DJ 77),
km 1+910 – 8+001

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 710B, de la intrarea în comuna Vișinești până
la centrul civic Vișinești – marcaj axial

Podul peste Sabar, pe DJ 401A, la Odobești
Podeț pe DJ 722, la Sălcioara, km 12+963
Reabilitarea / modernizarea DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – 95+532 (8,462 km), și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, km

22+000 – 41+694 (19,694 km)

Podul pe DJ 711E, km 3+680, peste Râul Ialomița, la Ibrianu
Asfaltare de străzi în comuna Corbii Mari
Modernizare de străzi și drumuri de interes local în comuna Dărmănești
Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă
Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 –
35+135, L = 19,350 km

Modernizarea DJ 711, Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830, L = 5,48 km
Modernizarea DJ 720B, Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L = 5,812 km
Modernizarea DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000, L = 16 km
Amenajarea scurgerii apei prin podețe tubulare pe DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni
Amenajare de podețe tubulare și căi de acces către proprietăți pe DJ 601A, km 32+605 –
33+665, la Slobozia Moară

Podul pe DJ 722, la Mircea Vodă
Punerea în siguranță a podului peste Argeș, pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040, la Ungureni, Corbii Mari
Modernizare străzi (asfaltare) în comuna Băleni, satele Băleni-Sârbi şi Băleni-Români
Modernizare de drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii
Modernizare (asfaltare) de drumuri de interes local în comuna Cobia
Modernizare de ulițe sătești în comuna Pietroșița
Asfaltarea şi modernizarea DC 42 Slobozia – Călugăreni, comuna Cornăţelu
Modernizarea DC 112, în comuna Gura Foii,
Asfaltarea a 2,32 km drumuri în comuna Valea Lungă
Modernizarea infrastructurii rutiere în satul Niculești
Realizare șant betonat pe DJ 721, în satul Colanu, comuna Ulmi

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița