You are currently viewing Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 10 – 14 mai 2021

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 10 – 14 mai 2021

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 10 – 14 mai 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:
1. Montare de indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulației
2. Covor bituminos pe DJ 711B, sectorul Cazaci (DJ 722) – DN 71, km 0+000 – 1+815
3. Covor bituminos pe DJ 711D, Potlogi – Românești (șanț)
4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 702E, Ungureni – Cobia – Arsuri, km 0+000 –
9+300 și 17+400 – 19+783
5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 712, Pucioasa – Șotânga – Târgoviște, km 0+000 -16+184
6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 711A, sector Potlogi – Corbii Mari, km 31+733 – 41+673
7. Podul peste Sabar, pe DJ 401A, la Odobești
8. Podeț pe DJ 722, la Sălcioara, km 12+963
9. Reabilitarea / modernizarea DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – 95+532 (8,462 km), și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, km
22+000 – 41+694 (19,694 km)
10. Podul pe DJ 711E, km 3+680, peste Râul Ialomița, la Ibrianu
11. Asfaltare de străzi în comuna Corbii Mari
12. Modernizare de străzi în comuna Doicești
13. Modernizare de străzi și drumuri de interes local în comuna Dărmănești
14. Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă
15. Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 – 35+135, L = 19,350 km
16. Modernizarea DJ 711, Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830, L = 5,48 km
17. Modernizarea DJ 720B, Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L = 5,812 km
18. Modernizarea DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000, L = 16 km
19. Amenajarea scurgerii apei prin podețe tubulare pe DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni
20. Amenajare de podețe tubulare și căi de acces către proprietăți pe DJ 601A, km 32+605 – 33+665, la Slobozia Moară
21. Podul pe DJ 722, la Mircea Vodă
22. Punerea în siguranță a podului peste Argeș, pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
23. Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari
24. Modernizare străzi în comuna Tătărani
25. Modernizare Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Băleni, satele Băleni-Sârbi şi Băleni-Români

26. Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii
27. Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Cobia
28. Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița
29. Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești
30. Realizare șant betonat pe DJ 721 în satul Colanu, comuna Ulmi

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița