You are currently viewing COMPANIA DE APA: Luare decizie etapă de încadrare pentru proiectul “ Executare foraj alimentare cu apa Dragodana, județul Dâmbovița”

COMPANIA DE APA: Luare decizie etapă de încadrare pentru proiectul “ Executare foraj alimentare cu apa Dragodana, județul Dâmbovița”

ADRIAN DUMITRU reprezentant al COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului/ nu se supune evaluari adecvate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Executare foraj alimentare cu apa Dragodana, judetul Dambovita”, propus a se realiza in comuna Dragodana, sat Dragodana, jud. Dambovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomita, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://anpmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.