You are currently viewing ELECTRICA: CITIRI DE REGULARIZARE A CONSUMULUI LA CONSUMATORII CASNICI DIN MAI MULTE LOCALITĂȚI

ELECTRICA: CITIRI DE REGULARIZARE A CONSUMULUI LA CONSUMATORII CASNICI DIN MAI MULTE LOCALITĂȚI

  • Post category:ELECTRICA

COMUNICAT

În perioada 21.03-25.03.2022, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localităţilor:
-Contesti
-Boteni
-Ionesti
-Petresti
-Cotnesti
-Butimanu
-Manesti
-Tatarani
-Buciumeni
Pentru buna desfăşurare a activităţii mai sus amintite, precum şi pentru eliminarea eventualelor neplaceri ce decurg din necitirea contoarelor (facturari eronate, deconectari, etc) va rugăm ca, în măsura posibilităţilor, să asiguraţi accesul personalului delegat.

Dreptul Operatorului de Distributie de a avea acces în vederea citirii grupului de măsurare, este prevăzut in Ord. ANRE nr. 25/2021, (Anexa 2, pct.2, Drepturile OD, lit. a)), clientul final având obligaţia de a permite accesul pentru citirea grupului de masurare (Anexa 2, punctul 5, Obligaţiile clientului final, lit. c).

Prezenta inştiinţare se adresează doar consumatorilor din localităţile mai sus amintite.

Pentru probleme legate de citirea contoarelor va rugam sa folositi:

– adresa de e-mail: citire.dambovita@distributie-energie.ro si/ sau

– nr. de telefon WhatsApp: 0739713192.

ELECTRICA FURNIZARE