You are currently viewing Recensământul de probă al Populației și Locuințelor în județul Dâmbovița- 10-31 martie 2021

Recensământul de probă al Populației și Locuințelor în județul Dâmbovița- 10-31 martie 2021

  • Post category:general

COMUNICAT DE PRESĂ

La nivelul județului DÂMBOVIŢA, pentru recensământul de probă au fost selectate circa 1300 gospodării din UAT-urile TÂRGOVIŞTE şi GURA OCNIŢEI.
Informaţii privind eşantionul selectat din fiecare localitate, vor fi disponibile pe site-ul Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa:

Recensământul de probă se adresează tuturor persoanelor din gospodăriile selectate în eșantion, indiferent de cetățenie, care au reședința obișnuită* pe teritoriul României
10-16 martie 2021: persoanele cuprinse în eșantion se vor autorecenza prin completarea chestionarului online după preînregistrare
• 22-31martie 2021: cei care, din motive obiective, nu s-au putut autorecenza vor primi vizita unui recenzor pentru realizarea interviului față-în-față.

În anul 2022, în România, cât și în alte state membre U.E., se va realiza Recensământul Populației și al Locuințelor, primul recensământ care se va desfăşura preponderent online, respectiv fiecare persoană va avea posibilitatea de a se autorecenza.
Pentru că recensământul este o cercetare statistică complexă, în luna martie 2021, Institutul Național de Statistică efectuează un recensământ de probă, la care vor participa aproximativ 50.000 de gospodării, alese atât din mediul urban, cât și din cel rural, de pe întreg teritoriul României. La nivelul județului DÂMBOVIŢA, pentru recensământul de probă au fost selectate circa 1250 gospodării din UAT-urile TÂRGOVIŞTE şi GURA OCNIŢEI.
Scopul Recensământului Populației și Locuințelor de probă este doar de testare a capacității de colectare, stocare și prelucrare a datelor de recensământ, pentru obţinerea elementelor necesare perfecţionării instrumentarului de recensământ şi a corectării în timp a eventualelor erori sistematice existente în oricare dintre etapele recensământului.

Recensământul de probă se va desfășura în trei etape:
 Etapa 1: până în 9 martie 2021 – pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse administrative și precompletarea chestionarelor individuale;
 Etapa 2: 10 – 16 martie 2021 – AUTORECENZAREA;
AUTORECENZAREA reprezintă posibilitatea fiecărei persoane de a completa online chestionarul individual.
Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tableta, laptop sau PC, urmând următori paşi:
• Pasul 1: constă în completarea formularului de preînregistrare, pentru membrii gospodăriei, disponibil la adresa: https://rpl.insse.ro/ sau scanând codul QR de pe verso-ul pliantului primit în cutia poștală a gospodăriei selectate şi la adresa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/02/rpl_proba.pdf .
• Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei completează chestionarul individual , accesându-și propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de email indicată de fiecare, la preînregistrarea de la pasul 1.
Preînregistrarea de la pasul 1 este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.

Având în vedere condiţiile sanitare impuse de pandemia de SARS-Cov 2 este recomandată autorecenzarea! Autorecenzarea aduce mai multe beneficii: protecţia proprie şi a familiei împotriva SARS-Cov 2 prin evitarea contactului cu persoane externe locuinţei, gestionarea timpului liber conform preferinţelor, precum și asigurarea calităţii răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană.
 Etapa 3: 22 – 31martie 2021 – deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea interviurilor faţă-în-faţă în cazul persoanelor/ gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea.

Persoanele care, din motive întemeiate, nu se vor putea autoînregistra, în ultimele 10 zile din luna martie (22-31 martie 2021) vor primi vizita recenzorului la adresa de reședință pentru completarea chestionarului prin metoda interviului față-în-față. Recenzorul angajat la Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, se va legitima corespunzător şi va pune la dispoziţia cetăţenilor documente care să îi ateste calitatea.
Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale au caracter strict confidenţial şi vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și vor fi anonimizate imediat după intrarea în sistem. Datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice și nici diseminate în vreun fel.

Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile OUG NR. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România runda 2021, modificată şi aprobată prin Legea nr. 178/2020.
Refuzul de a furniza informațiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de informații incorecte constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse 1.000-5.000 lei.

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa