You are currently viewing GUVERN: A fost adoptat ordonanţa de urgenţă prin care angajaţii din învăţământ vor beneficia de o primă anuală netă

GUVERN: A fost adoptat ordonanţa de urgenţă prin care angajaţii din învăţământ vor beneficia de o primă anuală netă

  • Post category:GUVERN

Executivul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile.
„A fost adoptată ordonanţa de urgenţă cu privire la primele anuale pentru cadrele didactice şi nedidactice din educaţie. S-a început, de asemenea, distribuirea şi alimentarea cardurilor, iar acest proces este menit să se închidă în următoarele şapte zile. Este vorba de peste 326.000 de angajaţi din învăţământ care vor beneficia de această primă anuală netă în cuantum de 1.500 lei pentru cadrele didactice şi de 500 lei pentru personalul administrativ din educaţiei.
Personalul administrativ din învăţământul preuniversitar aflat în activitate în anul şcolar 2022 – 2023, precum şi personalul administrativ din învăţământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022 – 2023 beneficiază de o primă de carieră profesională pe suport electronic acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfăşurarea activităţilor educaţionale desfăşurate în unităţile de învăţământ de stat în condiţii calitative cât mai bune, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale, în limita unui plafon anual de 500 lei net/an şcolar/universitar, suportată din Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operaţional”, arată ordonanţa de urgenţă adoptată, vineri, de către Guvern.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează sumele aferente măsurii de susţinere astfel:

a) valoarea nominală de 1.500 lei – către unitatea emitentă a măsurii de susţinere a activităţii didactice într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (6) al art. 9, deschise la instituţii de credit;

b) valoarea nominală de 500 lei – către unitatea emitentă a măsurii de susţinere a carierei profesionale într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (6), deschise la instituţii de credit;

c) costul aferent emiterii măsurii de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale pe suport electronic – către unitatea emitentă, în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) costul aferent cheltuielilor de etichetare, colectare şi distribuţie aferente suportului electronic de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale, către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A.

(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din bugetul de stat pentru acordarea de măsuri de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale pe suport electronic se suportă: a) cheltuielile de etichetare, colectare şi distribuţie a măsurii de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale pe suport electronic; b) cheltuielile pentru emiterea măsurii de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale pe suport electronic.

(3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din fonduri externe nerambursabile se suportă valoarea nominală a susţinerii activităţii didactice în cuantum de 1.500 lei şi valoarea nominală a susţinerii carierei profesionale în cuantum de 500 de lei, în limita bugetului disponibil pentru această măsură din Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi în conformitate cu regulile de eligibilitate.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin.(2) reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării măsurii de susţinere sub formă de măsuri de susţinere a activităţii didactice şi carierei profesionale emise pe suport electronic care se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului şi se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a explicat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului.