You are currently viewing MAI: Acestea sunt noile criterii pentru admiterea în școlile de poliție

MAI: Acestea sunt noile criterii pentru admiterea în școlile de poliție

  • Post category:MAI

Conform Dispoziției Directorului General al Direcției Generale Resurse Umane nr. II/13357 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea septembrie – octombrie 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea septembrie – octombrie 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, concursul de admitere din aceasta toamna se va desfășura astfel:

-Depunerea cererilor de înscriere : 02-14 septembrie 2021;
-Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare: pană la 22 septembrie 2021;
-Evaluarea psihologică: pană la 20 septembrie 2021;
-Desfășurarea probelor fizice: 29 septembrie – 5 octombrie 2021;
-Desfășurarea probei scrise: 9 octombrie 2021;
-Examinarea medical: 11-31 octombrie 2021;
-Afișarea rezultatelor finale: până la 3 noiembrie 2021;

Locuri scoase la concurs:

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina –1292 locuri;

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca – 300 locuri;

3. Şcoala de Pregătire a AgenţilorPoliţiei de Frontieră „Avram Iancu”-Oradea –225 locuri;

TOTAL : 1817 LOCURI

În Monitorul Oficial al României, nr. 824, partea I din 27.08.2021 a fost publicat ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, care are ca scop eficientizarea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ, reevaluarea profilului candidaților, cât creșterea nivelului de pregătire al acestora.
Probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoștințelor teoretice și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10 în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și note de la 5 la 10, respectiv «Nepromovat», în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

I. Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice pentru 90% din nota maximă cuprinde:

a) disciplinele: limba română – 40 % și limbă străină – 15%;
b) legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului – 20% .
c) subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic- 15%.

În ceea ce privește proba scrisă la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, normele nou introduse NU SE APLICĂ în sesiunile de admitere organizate în anul 2021.

II. Proba de evaluare a performanțelor fizice

Pentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă. Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecție încetează.

În ceea ce privește proba de evaluare a performanțelor fizice la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, normele nou introduse SE APLICĂ și în sesiunile de admitere care vor fi organizate în anul 2021. Urmează să fie anunțat și calendarul pentru sesiunea de admitere ce va fi organizată în această tomană.
La proba scrisă se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10 % din nota maximă.
Nota finală de admitere se va calcula ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare a cunoștințelor teoretice și cele de evaluare a performanței fizice.
Criteriile specifice de recrutare pentru școlile de poliție au fost completate cu obligativitatea deținerii sau obținerii până la absolvire a permisului de conducere categoria B de către candidați.