You are currently viewing M.A.I.: Se va modifica admiterea în școlile postliceale M.A.I. și în Academia de Politie

M.A.I.: Se va modifica admiterea în școlile postliceale M.A.I. și în Academia de Politie

  • Post category:MAI

Se vor modifica Ordinul M.A.I. 140/2016 și Ordinul M.A.I. 177/2016, în acest sens fiind publicat un proiect pe site-ul M.A.I., pentru dezbatere.
Cele doua ordine privesc admiterea în postlicealele M.A.I. și Academia de Politie.
Principalele modificări in ce privește candidații, supuse dezbaterii, sunt:

-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

-să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B (exclusiv Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești);

-A 1.1 Probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoștințelor teoretice și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

-A 1.2 Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice cuprinde, pentru 75% din nota maximă prevăzută la alin. (1.1), subiecte din:

a) disciplinele: limba română – 40 % și limbă străină – 15%;

b) legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor publice ale statului – 20% .

-A 1.3 Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice cuprinde, pentru 15% din nota maximă prevăzută la alin. (1.1), subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

-A 1.4 La punctajul obținut în condițiile alin. (1.2) și (1.3) la proba de evaluare a cunoștințelor teoretice, se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10 % din nota maximă prevăzută la alin. (1.1).

-A 1.5 Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1.1).

Notarea probei de evaluare a performanței fizice se face potrivit tabelului următor:


In ceea ce privește procedura de notare a probei de evaluare a performanțelor fizice, aceasta nu se aplică candidaților la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență organizat la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2021/2022.

In ceea ce privește proba scrisă administrată la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, normele nou introduse nu se aplică în sesiunile de admitere organizate în anul 2021;