You are currently viewing GARDA DE MEDIU DAMBOVITA: Sancțiuni de peste 1,2 milioane de lei aplicate în anul 2022

GARDA DE MEDIU DAMBOVITA: Sancțiuni de peste 1,2 milioane de lei aplicate în anul 2022

  • Post category:MEDIU

În anul 2022, Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu, a efectuat un număr total de 932 acțiuni de inspecţie și control, din care 176 inspecții planificate la obiective care fac obiectul legislației privind emisiile industriale și pentru verificarea gestionării substanțelor și a deșeurilor chimice din județ, precum și 756 inspecții neplanificate.
În urma acestor controale, au fost aplicate 96 avertismente și 69 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.272.000 lei.
Au fost întocmite 5 sesizării penale.
În toate situațiile, pe lângă acțiunile coercitive amintite, comisarii au stabilit măsuri cu termen pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele acțiuni de inspecție au vizat verificarea modului de gestionare a subtanțelor și deșeurilor periculoase, la operatorii care utilizează astfel de substanțe. De asemenea au fost efectuate acțiuni privind legalitatea transferurilor de deșeuri.
Alte activități: participarea la sesiuni de informare cu elevi și cetățeni și autorități, participări la procese civile și penale, întocmiri sinteze și raportări și participarea la activități civice.

Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu