You are currently viewing SOCIAL: Se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire către Direcţiile de Asistenţă Socială

SOCIAL: Se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire către Direcţiile de Asistenţă Socială

  • Post category:Actual / Social

Cetățenii care au nevoie de ajutoare pentru încălzire în sezonul rece pot depune cererile către Direcţiile de Asistenţă Socială (DAS).
Ajutoarele se acordă pentru patru surse de încălzire: energie termică, gaze naturale, energie electrică şi alte surse de încălzire, respectiv lemne, combustibili solizi sau petrolieri.
Pentru a beneficia de aceste ajutoare de încălzire, persoanele care le solicită trebuie să aibă venituri maxime de 1.386 lei/membru de familie, în cazul familiilor şi de 2.053 lei, în cazul persoanelor singure.
În cazul ajutorului pentru energie termică, compensarea se calculează în funcție de consum, iar in cazul celorlalte surse de încălzire, ajutoarele care pot fi acordate sunt: 250 de lei pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică şi 320 de lei pentru alte surse de încălzire.
Solicitanții care venituri de sub 200 de lei beneficiază de valorile maxime ale ajutorului.
În celelalte cazuri, ajutorul scade cu 10 puncte procentuale în funcţie de venituri.
Familiile care se încălzesc cu gaze naturale şi au un venit între 200,1 şi 320 lei/membru vor beneficia de 225 lei, iar cele cu un venit între 320,1 şi 440 lei, de 200 lei.
Ultima categorie de beneficiari, dintre cele 10 stabilite în funcţie de venituri, este 1.280,1 – 1386 lei, iar ajutorul maxim ajunge la 25 lei.
În stabilirea venitului total al familiei nu se iau în considerare sume provenite din: alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii, prestaţii sociale şi buget personal complementar, prevăzute de Legea 448/2006, burse şcolare şi alte drepturi pentru copii, elevi şi tineri, inclusiv stimulentul educaţional, programul „Bani de liceu”, venituri obţinute de zilieri, ajutoare de stat acordate în situaţii excepţionale, respectiv despăgubiri, sprijin financiar şi ajutoare sociale pentru participarea la programe de formare profesionale.
În cazul persoanelor care nu au venituri, acestea trebuie să depună o adeverinţă de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.
Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2022 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2022, urmând ca după această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2022.