You are currently viewing ANUNT: Anunț aviz de gospodarire a apelor  pentru proiectul ‘Actualizarea Planului General si a Regulamentului Local de Urbanism Comuna Ulmi

ANUNT: Anunț aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul ‘Actualizarea Planului General si a Regulamentului Local de Urbanism Comuna Ulmi

Primăria Comunei Ulmi, cu sediul in Comuna Ulmi, str. Principala, nr. 146, Dambovita, cod fiscal 4344651, telefon/fax 0245 631082, email: primaria.ulmi@yahoo.com, solicita de la Administrația Națională Apele Romane, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul ‘Actualizarea Planului General si a Regulamentului Local de Urbanism Comuna Ulmi, Județul Dambovita’.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul acestuia. Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului după data apariției anunțului in ziar in termen de 20 de zile.