You are currently viewing ANUNT: IMPLEMENTARE PROIECT „Transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General (PUG)” si „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

ANUNT: IMPLEMENTARE PROIECT „Transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General (PUG)” si „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

Comunicat de presa

„PNRR: Fonduri pentru România modern si reformata”
Primăria Comunei Dragodana anuntă demararea implementrii contractului de finantare nr. 131588 pentru proiectul intitulat „Transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General (PUG)” si „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”
Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni in perioada Noiembrie 2022 – Februarie 2026
Obiectivul general al proiectului este:
• Asigurarea cadrului pentru reformarea si digitalizarea instrumentelor de planificare teritorialã si urbană la nivelul autoritatilor publice locale
• Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabila a localitätilor din România prin investitii in infrastructura locala care vor sustine rezilienta si tranzitia verde zonelor urbane si rurale, precum si reducerea disparitatilor teritoriale la nivel regional, intra – regional si intra-judetean
Obiectivul specific al proiectului este:
• 1 PUG Comune
• 2 Statii de reîncărcare masini electrice
Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltrii, Lucrărilor Publice si Administratiei si finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilient al României, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia 1.4. si Investitia 1.1.3
Valoarea total a proiectului este de 556.511,24 LEI cu TVA
Cheltuielile neeligibile necesare implementarii proiectului vor fi asigurate de U.A.T. Comuna Dragodana
PERSOANĂ DE CONTACT: Gheorghe Sandu
E-MAIL: pr_dragodana@yahoo.com
TELEFON 0245 719 189
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltrii, Lucrărilor Publice si Administratiei finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilientă al României
Continutul acestui material nu reprezint in mod obligatoriu pozitia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului
României
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial