You are currently viewing COMUNA ULMI: ANUNȚ DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE ETAPA DE MEDIU

COMUNA ULMI: ANUNȚ DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE ETAPA DE MEDIU

COMUNA ULMI,  anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul  – “INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NARURALE IN SATELE UDRESTI, NISIPURI SI DIMOIU APARTINAND COMUNEI ULMI, JUD. DAMBOVITA“, propus a fi amplasat in comuna Ulmi, jud. Dambovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul A.P.M.  Dambovita, din  municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni – vineri, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/oservatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.