You are currently viewing Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 19 – 23.04.2021

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 19 – 23.04.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 19 – 23 aprilie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:
1. Siguranța circulației
– semnalizare rutieră – montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței
2. Întreținere curentă a drumurilor în sezonul rece 2020 – 2021 – zona montană
– activități de deszăpezire în funcție de condițiile meteo
3. Covor bituminos DJ 711B sector Cazaci (DJ 722) – DN 71, km 0+000 – 1+815 – reparații
zone degradate
4. Covor bituminos DJ 711D Potlogi – Românești – acostamente
5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 702E Ungureni – Cobia – Arsuri, km 0+000 –
9+300 și 17+400 – 19+783
6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 712 Pucioasa – Șotânga – Târgoviște, km 0+000 – 16+184,
7. Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești
8. Covor asfaltic DJ 702G Ionești – Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe, sector
intravilan Ionești
9. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,
km 22+000- km 41+694 (19.694 km)
10. Pod pe DJ 711E, km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu;
11. Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari
12. Modernizare DJ 711, sector Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000-
35+135, L=19,350 km;
13. Modernizare DJ 711 Cojasca- Bujoreanca (DN 1A), km 35+350-40+830, L= 5,48 km
14. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km
15. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km
16. Amenajare scurgere ape prin podețe tubulare pe DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni;
17. Amenajare podețe tubulare și căi de acces proprietăți pe DJ 601A, km 32+605 – 33+665
la Slobozia Moară
18. Pod pe DJ 722 la Mircea Vodă
19. Realizare șant betonat pe DJ 721 în satul Colanu, comuna Ulmi
20. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița